Polecamy
39,00 PLN 99,00 PLN

Monografia jest adresowana do wszystkich osób zainteresowanych problematyką szeroko pojętej informacji... więcej >

Posiedzenie Kapituły Medalu „Bibliotekarz Roku Województwa Małopolskiego”

Data dodania: 16.01.2012

Posiedzenie Kapituły Medalu „Bibliotekarz Roku Województwa Małopolskiego”

13 stycznia 2012 roku odbyło się w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie pierwsze posiedzenie Kapituły Medalu „Bibliotekarz Roku Województwa Małopolskiego”, powołanej Uchwałą Nr 1/2011 Zarządu Okręgu 25 października 2011.

Zgodnie z Regulaminem (załącznik do Uchwały) w skład Kapituły wchodzą:

  • Leszek Zegzda, Przewodniczący Komisji Kultury Sejmiku Województwa Małopolskiego (reprezentuje Marszałka Województwa),
  • Jerzy Woźniakiewicz, dyr. Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej (reprezentuje środowisko bibliotek publicznych),
  • Ewa Dobrzyńska-Lankosz, dyr. Krakowskiego Zespołu Bibliotecznego, także dyr. BG AGH i przewodnicząca Rady Wykonawczej Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich (reprezentuje środowisko bibliotek naukowych Krakowa),
  • Wanda Dudek, dyr. Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie (reprezentuje środowisko bibliotek pedagogicznych),
  • Agnieszka Miśkiewicz, prezes Oddziału Krakowskiego Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich (reprezentuje biblioteki szkolne),
  • Lucyna Kumala, dyr. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie – laureatka pierwszej edycji Konkursu (zgodnie z Regulaminem, w skład Kapituły wchodzą laureaci pierwszych trzech edycji konkursu),
  • Jadwiga Kosek, przewodnicząca Zarządu Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Na Przewodniczącego Kapituły wybrano Jerzego Woźniakiewicza. Omówiono także harmonogram prac na najbliższy okres oraz zarys planu działań związanych z Konkursem na szczeblu wojewódzkim.

nad. Jadwiga Kosek


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP