Polecamy
50,00 PLN

Publikacja Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich przeszłość i teraźniejszość 1917-2017 dokumentuje... więcej >

Otwarta nauka i otwarta edukacja jako zjawisko społeczne i problem polityki naukowej

Data dodania: 20.01.2012

Otwarta nauka i otwarta edukacja jako zjawisko społeczne i problem polityki naukowej

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w debacie „Otwarta nauka i otwarta edukacja jako zjawisko społeczne i problem polityki naukowej”. 

Organizowana jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w czwartek 26 stycznia 2012 roku o godz. 16.00 przy ul. Nowy Świat 49 w Warszawie. W debacie udział wezmą:

  • Bożena Bednarek-Michalska - wicedyrektor Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, wykładowca na UMK;
  • Dominika Czerniawska - socjolog, pracownik Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego;
  • Jarosław Lipszyc - działacz na rzecz wolnej kultury, poeta, dziennikarz i publicysta, prezes Fundacji Nowoczesna Polska, inicjator Koalicji Otwartej Edukacji;
  • Alicja Pacewicz - współzałożycielka i dyrektor ds. Programów i Wydawnictw Centrum Edukacji Obywatelskiej;
  • dr Paweł Szczęsny - biolog, pracownik Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN oraz Instytutu Biologii Eksperymentalnej i Biotechnologii Roślin UW;
  • prof. dr hab. Włodzimierz Szpringer - wykładowca SGH (Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie) oraz Uniwersytetu Warszawskiego;
  • dr Alek Tarkowski - pracownik ICM Interdyscyplinarnego centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego, koordynator projektu Creative Commons Polska, Dyrektor Centrum Cyfrowego Projekt Polska;
  • moderator: prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska, Prezes PTE, Szkoła Główna Handlowa.

Pomogą Państwo organizatorom potwierdzając swoją obecność: telefonicznie (022) 551 54 01, faksem (022) 551 54 44 lub e-mailem: zk@pte.pl

Więcej szczegółów znajdą Państwo w ulotce na stronach PTE.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP