Polecamy
Sarah Skumanov 11,00 PLN 25,00 PLN

Manga dostępna jest na polskim rynku od drugiej połowy lat 90. ubiegłego wieku. Obecnie wydawcy mangi w... więcej >

Koalicja Otwartej Edukacji (niecała) o ACTA

Data dodania: 26.01.2012

Koalicja Otwartej Edukacji (niecała) o ACTA

Niektóre organizacje z Koalicji Otwartej Edukacji opracowały wspólne stanowisko w sprawie podpisania przez polski rząd umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrabianymi (ACTA).

Stanowisko podpisały: Centrum Cyfrowe Projekt: Polska, Collegium Artium, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW, Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Fundacja Nowe Media, Fundacja Nowoczesna Polska, Stowarzyszenie EBIB, Stowarzyszenie Wikimedia Polska, Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania.

Zdaniem tych organizacji Polska nie powinna ratyfikować ACTA bez przeprowadzenia należytych konsultacji społecznych oraz wyjaśnienia wszelkich wątpliwości dotyczących możliwego ograniczenia praw podstawowych obywateli lub innowacyjności oraz konkurencyjności podmiotów gospodarczych i organizacji pozarządowych.

Uważamy, że konsultacje społeczne przeprowadzone w sposób niepubliczny (w zamkniętym gronie 27 wybranych podmiotów w połowie 2010 roku) nie zapewniają odpowiedniego udziału obywateli w podjęciu decyzji o podpisaniu ACTA. Z uwagi na zmiany w samym porozumieniu, których dokonano po konsultacjach oraz obawy wyrażane w tym roku przez organizacje społeczne uczestniczące w grupie „Dialog” (spośród których część jest członkami naszej Koalicji), niezbędne są ponowne konsultacje dokumentu. 

Uważamy, że zarzuty wobec ACTA dotyczące potencjalnych zagrożeń dla praw podstawowych obywateli, są na tyle poważne, że wymagają rzetelnego, publicznego wyjaśnienia. Oczekujemy, że rząd przedstawi ekspertyzy, na których opiera swoją decyzję o gotowości podpisania ACTA i podda je konsultacjom społecznym.

Kontrowersje wokół ACTA oraz trwające obecnie protesty – na niespotykaną dotychczas skalę, jeśli chodzi o zagadnienia dotyczące własności intelektualnej oraz społeczeństwa cyfrowego – wskazują na konieczność szerszej debaty na temat realizowanego przez polskie państwo modelu regulacji własności intelektualnej, w tym systemu praw autorskich. Uważamy, że taka debata publiczna, zakończona sformułowaniem jasnej strategii rządowej dotyczącej regulacji własności intelektualnej, a może nawet podpisaniem „Paktu dla internetu”, jest niezbędna. Strategia pozwoliłaby uniknąć sytuacji takich jak obecna, w której kluczowe decyzje są podejmowane bez konsultacji ze społeczeństwem.

 

Źródło: Koalicja Otwartej Edukacji


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP