Polecamy
Marcin Blicharski 20,00 PLN 25,00 PLN

Książka zachęca bibliotekarzy do organizowania kursów komputerowych dla seniorów, a tych którzy... więcej >

IAB Polska wzywa do debaty o niejasnościach w ACTA

Data dodania: 27.01.2012

Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska ocenia, że wątpliwości prawne w porozumieniu ACTA należy wyjaśnić w ramach debaty publicznej. IAB Polska w wydanym właśnie oświadczeniu podkreśla, że zdecydowanie popiera inicjatywy i działania prawne, które mają na celu ochronę praw własności intelektualnej w Internecie.

Wśród podmiotów członkowskich IAB Polska jest bowiem bardzo wiele takich przedsiębiorstw, które same tworzą treści i zależy im na zapewnieniu odpowiedniego poziomu ich ochrony - uzasadnia organizacja.

IAB przypomina, że już w maju 2011 roku, wraz z innymi organizacjami, apelował do posłów Parlamentu Europejskiego o poparcie wniosku, żeby skierować ACTA do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwościowi w celu zaopiniowania, czy jest zgodne z prawem Unii Europejskiej. Natomiast w obecnej formie porozumienie powoduje liczne kontrowersje, dotyczące trybu jego procedowania i ostatecznego brzmienia, w jakim została przyjęta przez Radę i Parlament UE.

W związku z tym IAB Polska podkreśla konieczność wyjaśnienia - w trybie debaty eksperckiej zainteresowanych środowisk - poważnych wątpliwości prawnych zawartych w zapisach ACTA. Organizacja wskazuje kilka konkretnych paragrafów, mówiących m.in. o warunkach utrzymania przez daną stronę porozumienia systemu przewidującego ograniczenie odpowiedzialności dostawców usług internetowych, obowiązku w zakresie wspierania tzw. wspólnych wysiłków przedsiębiorców na rzecz skutecznego zwalczania naruszeń praw autorskich oraz warunków udostępniania sądom i tzw. „właściwym organom” danych osobowych internautów.

Zdaniem IAB Polska niejasne są też zapisy dotyczące zasad liczenia odszkodowania należnego dysponentom praw własności intelektualnej, przedmiotu i zakresu współpracy międzynarodowej związanej z porozumieniem oraz konieczności dokonania zmian w prawie UE i prawie krajowym w związku z podpisaniem ACTA.

Wyjaśnienie powyższych kwestii pozwoli na usunięcie powstałych w związku z treścią ACTA niejasności, co zapewni stabilne otoczenie prawne dla wykonywania i podejmowania działalności gospodarczej w sektorze branży internetowej - kończy swoje oświadczenie IAB Polska.

Źródło: Portal Księgarski


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP