Polecamy
Tomasz Kędziora 17,50 PLN 35,00 PLN

Przedmiotem publikacji jest próba zebrania wiadomości o początkach tworzenia spisów piśmiennictwa,... więcej >

Rekrutacja do projektu Szkoły Liderów

Data dodania: 01.02.2012

Rekrutacja do projektu Szkoły Liderów

Szkoła Liderów rozpoczyna rekrutację do projektu ABC Liderstwa, adresowanego do osób, które zaczynają działać w swoich lokalnych środowiskach na rzecz innych, inicjują wydarzenia kulturalne i społeczne oraz realizują swoje pierwsze projekty. Do 12 lutego 2012 do projektu mogą się zgłaszać osoby z województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Uczestnicy wezmą udział w szkoleniu ABC Liderstwa, które odbędzie się w Poznaniu w dniach 29 lutego - 3 marca i 21 - 23 marca 2012 roku.

Rekrutacja dla osób z pozostałych województw będzie się odbywać sukcesywnie w następnych miesiącach 2012 roku. Organizatorzy zachęcają do udziału w projekcie osoby działające m.in. w organizacjach pozarządowych, samorządzie, bibliotekach, organizacjach studenckich, kołach gospodyń wiejskich, domach kultury, klubach sportowych, szkołach, radach sołeckich, uniwersytetach trzeciego wieku, organizacjach harcerskich.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny, organizatorzy zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie, można też ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu.

Więcej informacji o projekcie: www.szkola-liderow.pl

Kontakt: Julia Szcześniak (e-mail: julia.szczesniak@szkola-liderow.pl, tel. 22 556 82 54)

Źródło: PRB


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP