Polecamy
Aleksandra Maria Korczak 29,00 PLN

Praca p. Aleksandry Korczak zachowuje wszystkie rygory naukowości, Autorka operuje dojrzałym warsztatem... więcej >

Wykaz porad prawnych z czasopism SBP

Wykaz porad prawnych z czasopism SBP :
 
Autorskie spotkania

 

Spotkania autorskie a prace twórcze (autor: Rafał Golat)

pdf (34,8 KB)

Źródło: "Bibliotekarz" nr 3, 2010 r.


Awans

  

Awans na wyższe stanowisko w służbie bibliotekarskiej (autor: Krystyna Kuźmińska)
pdf  (37,8 KB)
Źródło: "Poradnik Bibliotekarza" nr 1, 2010 r.

      

Kto może zostać kustoszem (autor: Krystyna Kuźmińska)
pdf  (35,7 KB)
Źródło: "Poradnik Bibliotekarza" nr 3, 2010 r.

 

Czas pracy

Warunki dotyczące czasu pracy (autor: Krystyna Kuźmińska)
pdf (32,8 KB)
Źródło: "Poradnik Bibliotekarza" nr 1, 2010 r.

 
Działalnośc gospodarcza

Prowadzenie działalności gospodarczej przez bibliotekę publiczną (autor: Jan Ciechorski)
pdf (55,2 KB)

Źródło: "Bibliotekarz" nr 2, 2010 r.
 

Inwentaryzacja

Zatrudnienie w ramach prac inwentaryzacyjnych (autor: Krystyna Kuźmińska)
pdf (32,9 KB)
Źródło: "Poradnik Bibliotekarza" nr 1, 2010 r.

 

 
Informacja publiczna

Udostepnianie przez biblioteki publiczne informacji publicznych (autor: Rafał Golat)
pdf (38 KB)

Źródło: "Bibliotekarz" nr 2, 2010 r.

 

Konkurs na stanowisko
 
Konkurs na stanowisko dyrektora biblioteki (autor: Krystyna Kuźmińska)
pdf (36,6 KB)
Źródło: "Poradnik Bibliotekarza" nr 3, 2010 r.

 

Nagrody

 

Nagroda roczna dla dyrektora biblioteki publicznej (autor: Jan Ciechorski)

pdf (82,0 KB)

Źródło: "Bibliotekarz" nr 1, 2010 r.

Nagrody za osiagnięcia w dziediznie upowszechniania kultury (autor: Rafał Golat)
pdf (37,4 KB)
Źródło: "Bibliotekarz" nr 3, 2010 r.

Organizator bibliotek

Rola organizatora w funkcjonowaniu biblioteki publicznej (autor: Jan Ciechorski)
pdf (84,3 KB)
Źródło: "Bibliotekarz nr 5 z 2010 r.


Podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Kurs kwalifikacyjny w zakresie bibliotekoznawstwa (autor: Krystyna Kuźmińska)
pdf (42,8 KB)
Źródło: "Poradnik Bibliotekarza" nr 3, 2010 r.
 

Wynagrodzenia

Ekwiwalent za wczasy pod grusza bibliotece (autor: Krystyna Kuźmińska)

pdf (34,7 KB)
Źródło: "Poradnik Bibliotekarza" nr 1 z 2010 r.

 

Uprawnienia placowe emerytowanego pracownika zatrudnionego ponownie w bibliotece (autor: Krystyna Kuźmińska)
pdf (38,2 KB)
Źródło: "Poradnik Bibliotekarza" nr 1, 2010 r.

 
Dodatki do wynagrodzenia pracowników biblioteki (autor: Krystyna Kuźmińska)
pdf (37,8 KB)
Źródło: "Poradnik Bibliotekarza" nr 3, 2010 r.

Wypożyczanie

Szczególne uwarunkowania wypożyczania filmów (autor: Rafał Golat)
pdf (36,9 KB)
Źródło: "Bibliotekarz" nr 6, 2010 r.


Zatrudnianie

Zatrudnienie głównej księgowej w bibliotece (autor: Krystyna Kuźmińska)
pdf (31,2 KB)
Źródło: "Poradnik Bibliotekarza" nr 1, 2010 r.


Zwolnienia z podatku VAT

Zwiekszenie limitu wartościowego zwolnienia z podatku VAT (autor: Rafał Golat)

pdf (39 KB)

Źródło: "Bibliotekarz" nr 5, 2010 r.

 

 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP