Polecamy
35,00 PLN

„Praca pt. Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej: od analizy dokumentu do opisu... więcej >

Badanie dotyczące stanu digitalizacji w Europie

Data dodania: 16.02.2012

Badanie dotyczące stanu digitalizacji w Europie

Szanowni Państwo,

W związku z uczestnictwem Polski w projekcie ENUMERATE zwracam się z uprzejmą prośbą o wzięcie udziału w międzynarodowym badaniu mającym na celu oszacowanie postępu digitalizacji dóbr kultury w krajach Unii Europejskiej. Kwestionariusz do wypełnienia, składający się z 32 pytań, został przygotowany w języku polskim i dostępny jest pod adresem: http://survey.enumerate.eu/survey/index.php?sid=83627&lang=pl

Czas potrzebny na udzielenie odpowiedzi przewidywany jest na około 30 minut (w zależności od dostępności informacji na temat działań digitalizacyjnych). Może się jednak okazać, że pozyskanie informacji wymagać będzie dodatkowej pracy, dlatego kwestionariusz został przygotowany tak, by mogli Państwo przerwać jego wypełnianie i kontynuować je w dogodnym dla Państwa momencie. Badanie ma charakter otwarty, a dane przekazane przez Państwa pozostaną całkowicie anonimowe. 

Zgromadzone informacje zostaną opublikowane po zakończeniu badania w sposób uniemożliwiający identyfikację źródła. Liczny udział polskich instytucji kultury w tym badaniu przyczyni się do uzyskania precyzyjnych wyników i dokładnego ukazania skali dotychczasowych prac oraz umożliwi wypracowanie perspektyw na przyszłość. Zgromadzone dane posłużą do przedstawienia i porównania postępu digitalizacji w Polsce oraz pozostałych krajach Unii Europejskiej.

Badanie potrwa do 1 marca 2012 roku. Informacje, uwagi i wątpliwości dotyczące pytań czy innych kwestii związanych z kwestionariuszem oraz tym badaniem można przesyłać na adres: enumerate-admin@digibis.com.

Projekt ENUMERATE realizowany jest w ramach The ICT Policy Support Programme - programu wspierającego realizację Digital Agenda for Europe. Główny cel projektu to uzyskanie danych statystycznych dotyczących digitalizacji, ochrony zbiorów cyfrowych oraz dostępu online do europejskiego dziedzictwa kulturowego. ENUMERATE, skupiający instytucje działające w obszarze cyfryzacji dziedzictwa kulturalnego, koordynowany jest przez Collections Trust w Wielkiej Brytanii.

W imieniu ENUMERATE z góry dziękuję za Państwa zainteresowanie i czas poświęcony na udział w badaniu,

Joanna Potęga,
Koordynator Krajowy projektu ENUMERATE,
Biblioteka Narodowa


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP