Polecamy
49,00 PLN

Laureat Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego za rok 2019 Publikacja zbiorowa Mai... więcej >

Apel o otwarty dostęp do treści naukowych

Data dodania: 16.02.2012

ICM UW przygotowało apel do instytucji finansujących naukę o wprowadzenie otwartego dostępu do treści naukowych w Polsce. Kluczowe postulaty apelu to:

  • wyniki badań finansowanych ze środków publicznych powinny być dostępne publicznie bez ograniczeń.
  • wprowadzenie otwartego mandatu – wymógu, aby publikacje prezentujące wyniki tych badań były bezpłatnie dostępne w sieci internet.

Sygnatariusze niniejszego apelu zwracają się do wszystkich polskich instytucji finansujących naukę, w tym MNiSW, NCBiR i NCN, o wprowadzenie wymogu otwartości oraz zapewnienie technicznych, ekonomicznych i prawnych warunków jego realizacji w odniesieniu do publikacji stanowiących polski dorobek naukowy. Apel został podpisany przez osoby związane z nauką w Polsce, aktywnych działaczy na rzecz otwartości w nauce i edukacji. Zachęcamy wszystkich, którzy zgadzają się z postulatami apelu do składania podpisów.

Źródło: Koalicja Otwartej Edukacji


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP