Polecamy
Hanna Łaskarzewska 25,00 PLN 35,00 PLN

Celem publikacji jest przedstawienie czołowych postaci, które tworzyły organizację bibliotekarską u... więcej >

Spotkanie z Zastępcą Dyrektora NInA - relacja

Data dodania: 16.02.2012

Spotkanie z Zastępcą Dyrektora NInA - relacja

Dnia 9 lutego 2012 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji i związków twórczych oraz instytucji, które gromadzą, przechowują, zabezpieczają i upowszechniają zbiory dźwiękowe oraz audiowizualne z zastępcą dyrektora Narodowego Instytutu Audiowizualnego - Jarosławem Czubą. Celem spotkania, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich z inicjatywy Sekcji Fonotek SBP, było nakreślenie perspektyw współpracy wspomnianych organizacji i instytucji z NInA.

Podczas spotkania zostały omówione aktualne dokumenty prawne dotyczące Instytutu oraz jego cele, zadania i formy realizacji. Zebrani krytycznie wypowiadali się na temat statusu i działalności NInA, podkreślając między innymi zbyt szerokie kompetencje przy jednoczesnym braku w Instytucie odpowiednich fachowców i ekspertów, którzy mogliby we właściwy sposób ukierunkować prace tej instytucji. Szczególny niepokój zebranych wzbudziły plany NInA dotyczące digitalizacji zbiorów audiowizualnych z jednoczesnym przejęciem praw do tych zbiorów.

Dyr. Czuba udzielał odpowiedzi na niektóre pytania i wyjaśniał niektóre wątpliwości; stwierdził między innymi, że zbiory biblioteczne nie są „zagrożone”. Złożył także deklarację współpracy pomiędzy NInA, a reprezentowanymi na spotkaniu organizacjami i instytucjami na warunkach, które nie będą zagrażać zbiorom, będących przecież istotnym elementem naszej kultury.

W najbliższym czasie zostaną sformułowane pytania, wnioski i propozycje skierowane do Dyrektora Czuby, który zobowiązał się udzielić na nie pisemnej odpowiedzi, co należy – naszym zdaniem – traktować jako pozytywny objaw przyszłej współpracy.
Spotkanie podsumowała Przewodnicząca SBP - Elżbieta Stefańczyk, prowadziła Katarzyna Janczewska-Sołomko, merytoryczne wprowadzenie przygotował  Stefan Kruczkowski (SPAM), a zebranych powitał „gospodarz” - Antoni Wicherek - Prezes Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków, które udzieliło gościny.

Spotkanie 9 lutego br. nawiązywało do podobnego spotkania z 18 marca 2010, które nie przyniosło jednak oczekiwanych rezultatów, głównie ze względu na nieobecność kompetentnych przedstawicieli Narodowego Instytutu Audiowizualnego.

nad. Katarzyna Janczewska-Sołomko


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP