Polecamy
Bożena Karzewska 29,00 PLN

Książka ma charakter poradnikowy. Autorka w 11 rozdziałach przedstawia na podstawie literatury i... więcej >

Uczelnie wyższe w mediach społecznościowych - raport

Data dodania: 20.02.2012

Uczelnie wyższe w mediach społecznościowych - raport

Na blogu Emanuela Kulczyckiego pojawił się raport „Uczelnie wyższe w mediach społecznościowych”, do którego lektury gorąco zachęcamy.

Celem two­rze­nia raportu było oce­nie­nie, jak uczel­nie wyż­sze radzą sobie w social media. Dane zostały zebrane 8 lutego 2012 roku. Doty­czy on tylko publicz­nych uczelni aka­de­mic­kich (wymie­nio­nych w spi­sie MNiSW).

Raport dostępny jest pod adresem:
http://ekulczycki.pl/teoria_komunikacji/social_media/

Źródło: Warsztat badacza komunikacji


Partnerzy
Partnerzy: Partnerzy zagraniczni: