Polecamy
21,00 PLN 45,00 PLN

Autorom zebranych w tomie tekstów przyświecał cel przypomnienia wartości, znaczenia i roli... więcej >

Seniorzy w Akcji - nabór do konkursu

Data dodania: 01.03.2012

Seniorzy w Akcji - nabór do konkursu

W ogólnopolskim konkursie „Seniorzy w Akcji” dotacje przyznawane są na realizację pomysłowych projektów, które aktywizują osoby starsze do działania na rzecz społeczności lokalnych, przyczyniają się do współpracy międzypokoleniowej i promują wolontariat osób starszych. Konkurs popularyzuje tym samym wizerunek aktywnego seniora, który wykorzystuje wolny czas, wiedzę i doświadczenie w ciekawych działaniach na rzecz otoczenia oraz pomaga w rozwiązywaniu lokalnych problemów. Dotychczas nagrodzonych zostało już 134 projektów w całej Polsce.

O dotacje na projekty w wysokości od 5 000 zł do 12 000 zł mogą ubiegać się osoby po 55. roku życia (samodzielnie lub wspólnie z młodą osobą w wieku 18-30 lat), poprzez organizację pozarządową lub instytucję pełniącą rolę podmiotu aplikującego o dotację (np. Uniwersytet Trzeciego Wieku, fundacja lub stowarzyszenie, dom kultury).

Do 25 marca 2012 roku zainteresowani, po zapoznaniu się z regulaminem konkursu, mogą wypełnić formularz online, dostępny na stronie: www.formularz.seniorzywakcji.pl/

Dodatkowych informacji o konkursie udziela Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” - tel. (22) 396 55 16 (19) w godzinach od 10:00 do 15:00; email: listy@seniorzywakcji.pl

Konkurs „Seniorzy w Akcji” organizowany jest przez Towarzystwo Inicjatywy Twórczych „ę” w ramach programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Partnerem Konkursu jest EMPORIA. Patronat medialny objął portal organizacji pozarządowych NGO.PL.

Źródło: PAFW


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP