Polecamy
17,00 PLN 42,00 PLN

Książka dostępna w serwisie IBUK Niezwykle dynamiczny rozwój komputerowych technologii... więcej >

Zmieńmy razem prawo autorskie

Data dodania: 05.03.2012

Centrum Cyfrowe i ICM UW przygotowały propozycję reformy prawa autorskiego, która została przedstawiona podczas debaty „Prawo autorskie po ACTA” w Zachęcie i była podstawą dyskusji na temat kształtu prawa autorskiego (nagranie do obejrzenia na stronach Centrum Cyfrowego). Propozycja zakłada zmianę prawa w pięciu obszarach:

  1. Ochrona domeny publicznej
  2. Zwiększenie swobody twórcy
  3. Poszerzanie domeny publicznej o zasoby publiczne
  4. Poszerzenie zakresu dozwolonego użytku
  5. Złagodzenie rygoryzmu praw autorskich

Tym razem autorzy propozycji zapraszają wszystkich do dyskusji nad tekstem propozycji reformy, który traktują jako punkt wyjścia do dalszej pracy. Do 11 marca można przesyłać komentarze, po czym dokument zostanie na nowo zredagowany, tak aby możliwie najlepiej uwzględniał zamieszczone uwagi i propozycje. Samo aktywne komentowanie nie oznacza jeszcze poparcia finalnego stanowiska.

Po upływie tego czasu Centrum i ICM zwróci się do stronnictw politycznych zasiadających w parlamencie, ministerstw zaangażowanych w prace nad ACTA oraz organizacji zabierających głos w debacie wokół ACTA i prawa autorskiego z prośbą o wyrażenie swego stanowiska wobec konkretnych postulatów oraz całości dokumentu na tej stronie internetowej.

ICM i Centrum przy pomocy osób komentujących dokument chcą udowodnić, że społeczeństwo może być dojrzałym partnerem w dyskusji z państwem działając również poza tradycyjnymi formami reprezentacji (związki zawodowe, stronnictwa polityczne, czy wybrane organizacje pozarządowe). Wersja stanowiska z możliwością komentowania dostępna jest tutaj.

Źródło: Koalicja Otwartej Edukacji


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP