Polecamy
15,00 PLN 37,00 PLN

Rozwój humanistyki cyfrowej spowodował (…) skupianie na niej coraz większej uwagi... więcej >

Stanowisko SBP ws. niektórych aspektów planowanej deregulacji zawodu bibliotekarza

Data dodania: 05.03.2012

Stanowisko SBP ws. niektórych aspektów planowanej deregulacji zawodu bibliotekarza

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich jako największa ogólnokrajowa organizacja zawodowa bibliotekarzy opiniuje negatywnie propozycję uchylenia Art. 117 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym czyli de facto likwidację Komisji ds. bibliotekarzy dyplomowanych przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Projekt ten w praktyce oznacza likwidację stanowisk bibliotekarzy dyplomowanych w bibliotekach akademickich i naukowych.

SBP stoi na stanowisku, że nie należy rozważać propozycji uchylenia Art. 117 w kontekście zawodów regulowanych. W bibliotekach istnieje cały szereg stanowisk bibliotekarskich, na których są zatrudniani absolwenci studiów bibliotekoznawczych i wielu innych, zaraz po ich ukończeniu. Zatem zawód bibliotekarza jest już zawodem otwartym. Natomiast bibliotekarze dyplomowani stanowią najwyższy  szczebel w bibliotekarskiej karierze zawodowej. Spośród bibliotekarzy dyplomowanych rekrutuje się kadra kierownicza i zarządzająca bibliotek akademickich i naukowych, odpowiedzialna za rewolucję technologiczną w bibliotekach w ostatnim 20-leciu i gwarantująca zachowanie odpowiednich standardów jakości.

Tym samym SBP popiera stanowisko Rady Wykonawczej Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich wyrażone w piśmie z dn. 6.02.2012 r. do Pani Minister Barbary Kudryckiej i dołącza się do apelu dyrektorów bibliotek akademickich o odstąpienie od projektu likwidacji art. 117 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Przewodnicząca SBP
Elżbieta Stefańczyk

 

Stanowisko SBP dot. niektórych aspektów planowanej deregulacji zawodu bibliotekarza zostało przesłane do:

  • Min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
  • Min. Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
  • Min. Sprawiedliwości,
  • Przewodniczącego Federacji Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki,
  • Przewodniczącej Krajowej Sekcji Związków Zawodowych Pracowników Bibliotek Publicznych NSZZ „Solidarność”
  • PAPu. 

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP