Polecamy
10,00 PLN 27,00 PLN

Opracowanie: „Jan Muszkowski: ludzie, epoka, książki. Tradycje i kontynuacje” obejmuje... więcej >

Janusz Korczak w domenie publicznej? List Koalicji Otwartej Edukacji

Data dodania: 06.03.2012

Janusz Korczak w domenie publicznej? List Koalicji Otwartej Edukacji

Sprawa Janusza Korczaka i przejścia jego dzieł do Domeny Publicznej wzbudza wiele kontrowersji. Koalicja Otwartej Edukacji wysłała oficjalny list w tej sprawie do dyrektora Instytutu Książki - pana Grzegorza Gaudena. W dokumencie zawarta jest prośba m.in o:

  • podanie daty wygaśnięcia autorskich praw majątkowych do dzieł Janusza Korczaka i tym samym ich przejścia do Domeny Publicznej,
  • podanie przepisów jakim posługuje się Instytut Książki by opóźnić przejście dzieł do Domeny Publicznej,
  • uzasadnienie obecnej sytuacji. 

Czytaj cały list.

Źródło: Koalicja Otwartej Edukacji


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP