Polecamy
Aleksandra Maria Korczak 29,00 PLN

Praca p. Aleksandry Korczak zachowuje wszystkie rygory naukowości, Autorka operuje dojrzałym warsztatem... więcej >

SBP ponawia zapytanie dotyczące urlopów dla bibliotekarzy

Data dodania: 08.03.2012

SBP ponawia zapytanie dotyczące urlopów dla bibliotekarzy

W związku z kolejnymi pytaniami zgłaszanymi do Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Biuro Zarządu Głównego SBP zwróciło się ponownie z prośbą do Głównego Inspektoratu Pracy Państwowej Inspekcji Pracy w sprawie spornego zapisu i rozbieżności interpretacyjnych dotyczących długości urlopu wypoczynkowego pracowników zatrudnionych na stanowiskach kustoszy i bibliotekarzy na podstawie mianowania, przed wejściem w życie ustawy z dnia 7 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164 poz. 1365 ze zm.), z prośbą o wyjaśnienie i interwencję.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP