Polecamy
Paulina Motylińska 28,00 PLN 35,00 PLN

Monografia poświęcona informacji zdrowotnej została przez Autorkę bardzo starannie przygotowana... więcej >

Kwalifikacje wymagane do awansu

Data dodania: 08.03.2012

Kwalifikacje wymagane do awansu

PYTANIE:
Biblioteka publiczna zatrudnia na stanowisku młodszego bibliotekarza pracownika posiadającego dyplom ukończenia w 2008 r. studiów wyższych na kierunku - politologia, specjalizacja - społeczno-samorządowa. W br. pracownik ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim w Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych na kierunku „zarządzania informacją i technologią informacyjną”, uzyskując specjalizację menadżera informacji. Pytanie 1: czy takie kwalifikacje uprawniają pracownika do awansu zawodowego? Pytanie 2: Jeśli pracownik ma wystarczające kwalifikacje, to czy przy siedmioletnim stażu pracy w bibliotece może awansować na stanowisko starszego kustosza?. Chcę nadmienić, iż pracownik zatrudniony jest w czytelni internetowej i nabyte podczas studiów umiejętności sprawiają, że obecnie ma on w bibliotece najwyższe kwalifikacje w tym zakresie. Oto plan studiów: 1. Źródła informacji i formy komunikacji, 2. Narzędzia i metody zarządzania zasobami informacji, 3. Organizacja, wyszukiwanie i użytkowanie informacji, 4. Przetwarzanie informacji, 5. Upowszechnianie informacji. Podaję zakres studiów szczegółowo, gdyż Rozporządzenie Ministra Kultury z 1999 r. wyraźnie podaje, iż do awansu zawodowego kwalifikują tylko studia z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.

ODPOWIEDŹ:
Ukończenie podyplomowych studiów na Uniwersytecie Warszawskim w Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych na kierunku „zarządzania informacją i technologii informacyjnej” oraz posiadanie 7 letniego stażu pracy uznać należy za spełnienie wymogów formalnych uprawniających takiego pracownika do awansu na stanowisko starszego kustosza.

Podstawa prawna: Załącznik 1 do Rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji.

Opracował: mec. Michał Pankiewicz

 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP