Polecamy
Katarzyna Biernacka-Licznar 25,00 PLN 41,00 PLN

Rozprawa jest pierwszym syntetycznym rozpoznaniem recepcji włoskiej literatury dziecięcej w Polsce. Z... więcej >

2012 - rokiem trzech poetów

Data dodania: 12.03.2012

W tym roku obchodzić będziemy okrągłe rocznice związane z trzema znakomitymi poetami: 200-lecie urodzin Zygmunta Krasińskiego, 110. rocznicę urodzin Władysława Sebyły oraz 50 lat od śmierci Władysława Broniewskiego. Stały się one podstawą do ustanowienia przez Sejmik Województwa Mazowieckiego roku 2012 – rokiem tych trzech poetów na Mazowszu.

Na Mazowszu zaplanowano już:

  1. 17 kwietnia, godz. 10.00 - sesja literacka na Uniwersytecie Warszawskim przygotowana przez prof. Andrzeja Makowieckiego
  2. 21 kwietnia, godz. 18.00 - uroczysta msza święta w Katedrze Polowej Wojska Polskiego pod przewodnictwem biskupa Józefa Guzdka, a po niej koncert katyński i prezentacja poezji Władysława Sebyły.
  3. Kwiecień- wieczór literacki zorganizowany przez młodzież LO w Piasecznie; cykl audycji w Polskim Radiu,
  4. Maj - odrestaurowanie symbolicznego miejsca pochówku Władysława Sebyły na terenie Cmentarza Bródnowskiego (miejsce pochówku żony poety - Sabiny); sesja literacka w siedzibie warszawskiego oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich; w ramach Jarmarku Floriańskiego - szeroko zakrojona akcja informacyjna, propagująca życie i twórczość poety związanego z Pragą Północ; uroczysta msza św. w Katedrze św. Floriana połączona z programem słowno-muzycznym, przygotowanym przez młodzież szkół praskich,
  5. listopad - otwarcie wystawy „Życie i twórczość Władysława Sebyły” połączone ze spotkaniem literackim w Muzeum Literatury w Warszawie pod honorowym patronatem Ministra Kultury Bogdana Zdrojewskiego i Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika,
  6. 20 listopada - wieczór literacki zatytułowany „Władysław Sebyła – droga do niepodległości”, wieńczący rok obchodów, w Muzeum Niepodległości w Warszawie.

Źródło: Portal księgarski


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP