Polecamy
39,00 PLN 99,00 PLN

Monografia jest adresowana do wszystkich osób zainteresowanych problematyką szeroko pojętej informacji... więcej >

Otwórz książkę

Data dodania: 12.03.2012

Otwórz książkę

Celem projektu „Otwórz książkę" jest stworzenie cyfrowej kolekcji współczesnych książek naukowych, udostępnionych przez autorów. W jej skład wejdą przede wszystkim książki niedostępne już na rynku w wersji drukowanej, a mimo to posiadające wartość naukową i edukacyjną. Z pomocą nowych technologii twórcy projektu chcą zwiększyć dostępność publikacji naukowych. Ich niskie nakłady drukiem powodują, że z czasem korzysta się z nich rzadziej, niż to mogłoby i powinno mieć miejsce.

Do współpracy w projekcie zapraszani są samodzielni pracownicy naukowi, którzy posiadają prawa autorskie do opublikowanych przez siebie książek. Będą one udostępnione w internecie z poszanowaniem praw autorów i na zasadach przez nich określonych.

Projekt „Otwórz książkę" jest prowadzony przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania na Uniwersytecie Warszawskim (ICM UW), w ramach projektów Biblioteka Wirtualna Nauki oraz Creative Commons Polska. Honorowy patronat nad projektem objęła Polska Akademia Nauk, a partnerami instytucjonalnymi projektu są Biblioteka Narodowa (odpowiedzialna za digitalizację książek) oraz Muzeum Historii Polski.

Więcej szczegółów na stronie projektu:
http://otworzksiazke.pl/

Źródło: Portal księgarski


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP