Polecamy
Małgorzata Kisilowska 39,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

Wymagania dla zawodu bibliotekarza a prawo UE

Data dodania: 14.03.2012

Wymagania dla zawodu bibliotekarza a prawo UE

PYTANIE:
Według przepisów unijnych (Dyrektywa 89/48), aby być bibliotekarzem (w jakiejkolwiek bibliotece) należy posiadać minimum licencjat.Od kiedy te przepisy zaczną obowiązywać? Czy to prawda? Dziękuję za odpowiedź.

ODPOWIEDŹ:
Dyrektywa ogólna 89/48/EWG jest aktem prawa pochodnego i ma moc obowiązującą. Była ona wielokrotnie zmieniana. Należy podkreślić, iż mocą dyrektywy ustawodawcy państw członkowskich Unii Europejskiej (również Polska) zostali zobowiązani do wprowadzenia (implementacji) określonych regulacji prawnych, służących osiągnięciu wskazanego w dyrektywie celu.

Tak więc procedur i wymagań, jakie dana osoba powinna spełnić, aby móc wykonywać zawód bibliotekarza należy poszukiwać w regulacjach prawa krajowego.

Uznawanie kwalifikacji nabytych w krajach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) dokonuje się w oparciu o ustawę z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Dodatkowo zastosowanie znajdą następujące rozporządzenia:
1. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów bibliotekarskich (Dz.U. 2008 nr 207 poz. 1303)

2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 października 2008 r. w sprawie określenia wzorów formularzy wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych (Dz.U. 2008 nr 187 poz. 1151)

3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2008 nr 90 poz. 549)

Opracował: mec. Michał Pankiewicz


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP