Polecamy
38,00 PLN

Celem katalogu jest próba stworzenia podstawowego zasobu biblioteki obsługującej dzieci w wieku... więcej >

Coraz więcej projektów upowszechniania wiedzy w internecie

Data dodania: 15.03.2012

E-podręczniki w ramach rządowego programu „Cyfrowa szkoła”, lektury szkolne w bibliotece internetowej, materiały edukacyjne dla Polaków za granicą - to najważniejsze działania prowadzone w Polsce na rzecz upowszechniania wiedzy w sieci.

W Polsce projekty upowszechniania materiałów edukacyjnych prowadzą organizacje pozarządowe skupione w Koalicji Otwartej Edukacji. Według niej powszechny dostęp do wiedzy, umieszczonej w formie elektronicznej w internecie, określany jest jako „otwarta edukacja”. Koalicja zakłada, że korzystanie z cyfrowych materiałów edukacyjnych - podręczników, lektur szkolnych, kursów, scenariuszy lekcji, zbiorów ćwiczeń - powinno być bezpłatne i swobodne, zasoby można dowolnie powielać i dostosowywać do własnych potrzeb dzięki objęciu ich wolnymi licencjami lub przeniesieniu do domeny publicznej.

Starania na rzecz upowszechnienia wiedzy w sieci i tego, aby w środowisku cyfrowym zaczęły funkcjonować polskie szkoły, podejmuje teraz rząd. Założeniem programu „Cyfrowa szkoła” realizowanego przez MEN, który rusza w marcu, jest zarówno wyposażenie nauczycieli i uczniów w sprzęt multimedialny oraz udostępnienie internetu, jak i wydanie podręczników w formie elektronicznej.

Pilotażem programu „Cyfrowa szkoła” zostanie objętych, według zapowiedzi resortu edukacji, około 400 szkół prywatnych i publicznych. Od 23 marca placówki będą mogły występować z wnioskami o wyposażenie w nowoczesne pomoce dydaktyczne do organów prowadzących. Ich uczniowie i nauczyciele otrzymają przenośne komputery, tablice interaktywne, rzutniki i urządzenia umożliwiające budowę bezprzewodowej sieci komputerowej. Pilotaż ma kosztować 50 mln zł. Wyposażaniu szkół w sprzęt będą towarzyszyły szkolenia nauczycieli.

Źródło: Portal księgarski


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP