Polecamy
Aleksander Radwański 6,00 PLN 19,00 PLN

JEŚLI:   prowadzisz samodzielnie bibliotekę lub w małym zespole nie jesteś maniakiem... więcej >

MKiDN wspiera digitalizację polskiego dziedzictwa kulturowego

Data dodania: 16.03.2012

MKiDN wspiera digitalizację polskiego dziedzictwa kulturowego

Trwa drugi rok realizacji priorytetu „Digitalizacja”, będącego częścią Programu Wieloletniego Kultura +. W latach 2011-2015 przeznaczono na niego 120 mln zł. Dzięki temu cyfrowe zasoby polskiego dziedzictwa kulturowego będą łatwiej dostępne w internecie. MKiDN wspierało digitalizację już wcześniej - od roku 2007 działo się to w ramach Programów Ministra.

Celem było dofinansowanie procesu digitalizacji dziedzictwa kulturowego, infrastruktury niezbędnej do jej prowadzenia oraz tworzenie wirtualnych bibliotek i muzeów. Budżet priorytetu „Tworzenie zasobów cyfrowych dziedzictwa kulturowego” wynosił w 2007 r. 2 mln zł, w 2008 r. 2 mln zł, w 2009 r. - 10 mln zł. W 2010 r. uruchomiono odrębny Program „Zasoby cyfrowe” z budżetem wynoszącym 20 mln zł. Był on skierowany do państwowych i samorządowych instytucji kultury, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Archiwów Państwowych oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w sferze kultury. W jego ramach dofinansowano ponad 100 projektów.

Od 2009 r. na mocy decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego zadania digitalizacyjne prowadzą Centra Kompetencji: Biblioteka Narodowa (materiały biblioteczne), Narodowy Instytut Dziedzictwa (zabytku i muzealia), Narodowy Instytut Audiowizualny (materiały audiowizualne) i Narodowe Archiwum Cyfrowe (materiały archiwalne). Instytucje te wdrażają zmiany technologiczne dotyczące digitalizacji i przechowywania danych cyfrowych, koordynują ich gromadzenie i przechowywanie, edukują kadry instytucji kultury prowadzących digitalizację oraz udostępniają i promują zasoby cyfrowe.

W roku 2011, kiedy uruchomiono PW Kultura+ priorytet „Digitalizacja”, którego operatorem jest Narodowy Instytut Audiowizualny , 14, 5 mln zł dofinansowania otrzymało 39 instytucji. Były to archiwa państwowe, instytucje filmowe oraz państwowe i samorządowe instytucji kultury. Powstało 19 pracowni digitalizacyjnych, wykonano 2,7 mln skanów (160 tys. udostępniono w internecie), zdigitalizowano ponad 62 tys. obiektów i 30,9 godzin materiałów audiowizualnych.

NInA prowadzi też własny program „Dziedzictwo cyfrowe”, w ramach którego dofinansowano 19 projektów na łączną kwotę 1,9 mln zł. Ponadto – digitalizuje zasoby mediów publicznych. Na liście utworów znajdują się dokumenty, audycje edukacyjne, przedstawienia Teatrów Telewizji, animacje i fabuły oraz blisko 1000 audycji radiowych.

Źródło: MKDiN


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP