Polecamy
Sarah Skumanov 11,00 PLN 25,00 PLN

Manga dostępna jest na polskim rynku od drugiej połowy lat 90. ubiegłego wieku. Obecnie wydawcy mangi w... więcej >

Program „Dziedzictwo Cyfrowe” - stanowisko Koalicji Otwartej Edukacji

Data dodania: 20.03.2012

Program „Dziedzictwo Cyfrowe” - stanowisko Koalicji Otwartej Edukacji

Narodowy Instytut Audiowizualny (NInA) ogłosił konsultacje projektu regulaminu nowego programu Dziedzictwo Cyfrowe. Program ma na celu zwiększenie dostępu do zasobów dziedzictwa kulturowego i naukowego, a także jego ochronę w formie cyfrowej. Przewiduje digitalizację cennych zasobów archiwalnych, bibliotecznych, audiowizualnych, muzealnych oraz zabytków, ich upowszechnianie za pośrednictwem Internetu oraz bezpieczne i długookresowe przechowywanie w postaci cyfrowej. Opracowaliśmy wspólne stanowisko ws projektu regulaminu, które wyraziliśmy w oficjalnym liście do NInA.

Z paragrafu VIII pkt. 8-10 wynika, że co najmniej 75% zdigitalizowanego w ramach projektu materiału musi zostać udostępnione odpłatnie lub nieodpłatnie na stronie internetowej wnioskodawcy, który jest licencjodawcą dla NInA. Naszym zdaniem nie wydaje się uzasadnione:

  • wprowadzanie opłat za korzystanie przez użytkowników z utworów zdigitalizowanych za publiczne pieniądze, ani też prawa do nieudostępniania 25% zasobów,
  • wprowadzenie możliwości czerpania korzyści z tytułu udostępniania w internecie utworów, których digitalizacja została sfinansowana ze środków publicznych,
  • pozostawienie wyboru wnioskodawcy, jakie utwory udostępnia na stronie internetowej oraz czy będą udostępnione odpłatnie. Wnioskodawca powinien udostępnić 100% materiału, na które pozyskał środki publiczne.

Zapraszamy do lektury stanowiska Koalicji Otwartej Edukacji.

Źródło: Koalicja Otwartej Edukacji


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP