Polecamy
25,00 PLN

W kolejnym piętnastym tomiku serii „Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych”,... więcej >

E-Inclusion Awards 2012

Data dodania: 23.03.2012

E-Inclusion Awards 2012

Komisja Europejska ogłosiła tegoroczny konkurs dobrych praktyk integracji cyfrowej (E-Inclusion Awards 2012). Do konkursu można zgłosić projekty, działania i inicjatywy służące przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu i społecznemu oraz rozwijaniu cyfrowych kompetencji.

Komisja gromadzi nie tylko przykłady takich działań, ale także indywidualne historie ludzi, którzy dzięki korzystaniu z nowoczesnych technologii odnieśli realne korzyści, np. znaleźli pracę, przezwyciężyli problemy związane z niepełnosprawnością itp.

Aby zgłosić się do konkursu, należy wypełnić krótki formularz rejestracyjny dostępny na stronie E-Inclusion Awards 2012 - registration form. Na podany adres mailowy zostanie przysłany formularz zawierający pytania dotyczące zgłaszanego projektu.

Formularze należy wypełnić w języku angielskiem, lecz organizatorzy konkursu zapewniają, że proces aplikacji jest tak prosty, jak to tylko możliwe. W opisie projektu należy uwzględnić linki do opublikowanych w sieci materiałów związanych ze zgłaszanym projektem: strony WWW, bloga, filmu itp.

Do konkursu można się zgłaszać w dwóch kategoriach:

  1. "I am Part of IT award" (nagrody dla osób fizycznych). W tej kategorii oceniane będą indywidualne historie osób, które odniosły znaczne korzyści dzięki nowym technologiom (np. znalazły zatrudnienie, przekwalifikowały się, ich sytuacja społeczno-ekonomiczna uległa poprawie itp.). Historie mogą być zgłaszane zarówno przez osoby fizyczne, jak i przez instytucje lub organizacje.
  2. Be Part of IT – Digital Inclusion Champions award (nagrody dla osób fizycznych, instytucji lub organizacji - liderów integracji cyfrowej) W tej kategorii oceniane będą projekty i działania instytucji, organizacji lub osób indywidualnych, prowadzone w celu zwiększania kompetencji cyfrowych osób wykluczonych cyfrowo (np. szkolenie trenerów, zapewnianie dostępu do narzędzi i treści on-line, rozwijanie umiejętności cyfrowych, zaufania do nowoczesnych technologii itp.).

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do odwiedzenia strony konkursu: http://www.e-inclusionawards.eu/

Źródło: PRB


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP