Polecamy
Bogumiła Staniów 30,00 PLN 38,00 PLN

Dla powodzenia książki popularnonaukowej potrzebny jest ogólny wysiłek autora,  wydawcy,... więcej >

Nowe kursy e-learningowe w Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej we Wrocławiu

Autor: Biblioteka: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu Województwo: łódzkie
Data dodania: 23.03.2012

"Cyberprzemoc - wirtualna przemoc - realne skutki" oraz "Interaktywna edukacja - technologia web.2.0 w szkole i bibliotece" - proponujemy dwa nowe kursy w e-serwisie DBP Moodle.

Kurs "Cyberprzemoc" jest nietypowym przewodnikiem, skierowanym do nauczycieli i wychowawców, ma na celu przede wszystkim przybliżyć tematykę przemocy elektronicznej oraz wskazać możliwości działań profilaktycznych. Badania dowodzą, że co drugi młody człowiek w Polsce był obiektem pogróżek, upokarzania lub wyzwisk w cyberprzestrzeni. Skala roblemu jest więc ogromna. Dlatego uświadamianie niebezpieczeństwa związanego z przemocą elektroniczną, a także prezentowanie sposobów przeciwdziałania, to podstawowe zagadnienia profilaktyki, skierowanej zarówno do dzieci, jak i rodziców, nauczycieli i wychowawców.
 
Natomiast kurs "Interaktywna edukacja" jest warsztatem samokształceniowym, którego celem jest przybliżenie idei technologii i biblioteki 2.0 oraz prezentacja najpopularniejszych zastosowań technologii komunikacyjno-informacyjnych w pracy bibliotekarza i nauczyciela. Dzięki interaktywnym właściwościom zastosowanych technologii komunikacyjnych, umożliwiających uczestnictwo szerokiej rzeszy użytkowników w społecznym, masowym i globalnym wytwarzaniu treści kulturowych możliwe jest tworzenie i rozwój biblioteki w modelu 2.0, gdzie użytkownik jest uczestnikiem, współtwórcą, budowniczym i konsultantem biblioteki.
 

 


 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP