Polecamy
Aleksandra Maria Korczak 29,00 PLN

Praca p. Aleksandry Korczak zachowuje wszystkie rygory naukowości, Autorka operuje dojrzałym warsztatem... więcej >

Spotkanie Ministra Kultury z przedstawicielami FZZPKiS

Data dodania: 27.03.2012

Spotkanie Ministra Kultury z przedstawicielami FZZPKiS

Minister Bogdan Zdrojewski spotkał się w poniedziałek, 26 marca, z przedstawicielami Federacji Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki w siedzibie organizacji. Podczas spotkania odpowiedział na pytania dotyczące prowadzenia działalności kulturalnej w świetle znowelizowanej ustawy oraz sytuacji innych instytucji kultury, w szczególności bibliotek.

Minister podkreślił, iż pomimo wzrostu nakładów na kulturę w Polsce - w perspektywie ostatnich trzech lat wzrosły one od 9,8 mld do 12,7 mld zł, nadal może budzić wątpliwości sama struktura tych wydatków. Obecnie najistotniejsze wzrosty odnoszą się do inwestycji w infrastrukturę nową lub remontowaną. Same instytucje jeszcze przez pewien czas mogą w ogóle nie odczuwać tego wysiłku finansowego samorządów wszystkich szczebli i państwa.

Najważniejszym wyzwaniem są dla mnie lata 2013-2014, aby wydatki ponoszone do tej pory na infrastrukturę, zaczęły być przenoszone na wydatki w nowopowstałych instytucjach artystycznych - czyli na dotacje podmiotowe. W innym przypadku będziemy mieli do czynienia z bardzo wysokim wzrostem kosztów stałych utrzymania tych instytucji - ocenił Zdrojewski. Staram się w większości tych miejsc, gdzie takie zagrożenie występuje być osobiście i pomagać w konstruowaniu kolejnej perspektywy budżetowej. Trzeba pamiętać, że ten rok jest wyjątkowy pod względem liczby prowadzonych inwestycji - realizujemy ich ponad 200, za ponad 800 mln zł w samym MKiDN. To wzrost ponad dziesięciokrotny w stosunku do wcześniejszych kadencji.

Pytany o planowane nowelizacje prawa dotyczącego kultury nie zapowiedział na najbliższy rok wprowadzenia żadnych nowych ustaw. W ostatniej fazie konsultacji znajdują się natomiast akty wykonawcze do ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej - minister Zdrojewski podkreślił, że prace zakończą się miesiąc przed ostatecznym terminem, tak, aby akty weszły w życie w odpowiednim czasie. Najbliższy rok zostanie wykorzystany na przeprowadzenie głównie konkursów dyrektorskich, ze szczególnym uwzględnieniem opinii władz samorządowych, mając na uwadze najwyższą dbałość o jakość kultury - zapowiedział Minister.

Związkowcy pytali o nowe zasady przeprowadzania konkursów na stanowiska dyrektorskie w instytucjach samorządowych - Zdrojewski podkreślił, że taki tryb jest według niego uzasadniony i skuteczny, a on sam opowiada się za organizowaniem konkursów na stanowisko dyrektora instytucji kulturalnej, nawet gdy prawo takiego trybu nie nakazuje.

Minister Bogdan Zdrojewski podkreślił, że resort przywiązuje bardzo dużą uwagę do edukacji artystycznej i kulturalnej. Dzięki realizowanemu Programowi Wieloletniemu Kultura + poprawia się infrastruktura bibliotek i domów kultury. Mają one szanse korzystać ze specjalnie przygotowanych programów ministra, z których środki mogą przeznaczyć między innymi na zakup wyposażenia. Minister zapowiedział też uruchomienie w najbliższym czasie kolejnych edycji kampanii promującej czytelnictwo. W ostatnim czasie uruchomiono portal muzykotekaszkolna.pl, działają również programy ministra, w ramach których resort finansuje zakup instrumentów do szkół muzycznych i artystycznych - to przedłużenie kampanii społecznej „Kup dziecku instrument”. Na ten cel zostanie przeznaczonych ponad 20 mln zł.

Źródło: MKDiN


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP