Polecamy
Andrzej Mężyński 39,00 PLN

  Publikacja jest monografią biograficzną Józefa Grycza - bibliotekarza i organizatora polskiego... więcej >

Raport „Społeczeństwo informacyjne w liczbach”

Data dodania: 29.03.2012

Słaby stan zaawansowania e-administracji, brak pełnego zaufania społeczeństwa do elektronicznej komunikacji, obawa o bezpieczeństwo, braki w umiejętnościach oraz ubogie kadry - to bariery rozwoju społeczeństwa informacyjnego według raportu MAC.

Raport „Społeczeństwo informacyjne w liczbach” opracowany przez Departament Społeczeństwa Informacyjnego MAC, prezentuje stan rozwoju społeczeństwa informacyjnego w trzecim roku po przyjęciu przez Radę Ministrów Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce do roku 2013 (SRSI2013). 

Jak wynika z raportu, administracja publiczna w Polsce, niezależnie od rozmiarów czy lokalizacji urzędów, posiadała w 2011 roku łącze internetowe o przepustowości co najmniej 2 Mb/s. Mniejszą miało tylko 5% urzędów ogółem - w tym gminne i powiatowe. Niestety, tylko 28% urzędów posiada zapasowe łącze z Internetem, na wypadek awarii łącza głównego. Częściej wyposażone są w nie urzędy administracji rządowej. 

Badania wskazują, że nie wszyscy urzędnicy posiadają własne służbowe konto poczty elektronicznej. Dostęp do takiego konta ma ponad dwie trzecie pracowników zatrudnionych w urzędach. Elektroniczna skrzynka podawcza, która ma zapewniać obywatelom środek komunikacji do elektronicznego przekazywania dokumentów, wprowadzona została w 88% ankietowanych urzędów. Jak ocenia Departament Społeczeństwa Informacyjnego w MAC, to wzrost o 14 punktów procentowych w porównaniu z ubiegłoroczną edycją badania.

W połowie 2011 r. co czwarty urząd udostępniał usługi elektroniczne na platformie ePUAP. Według województwa, najczęściej udostępniały je urzędy z małopolskiego (35%), podlaskiego (33%) i podkarpackiego (33%). Najsłabiej pod tym względem wypadły urzędy z województwa warmińsko-mazurskiego. Bariery w wykorzystaniu ePUAP w samorządach, to według badanych brak powszechności podpisu elektronicznego - wskazywało na to 52% urzędów oraz mała liczba gotowych usług do implementacji na ePUAP - uważa tak 50%.

W 2011 roku wszystkie urzędy w Polsce posiadały własną stronę internetową, z czego tylko 29% dostosowanych było do potrzeb osób niepełnosprawnych, użytkowników starszego oprogramowania lub sprzętu, a z drugiej strony do potrzeb użytkowników o najnowszym sprzęcie. Urzędy administracji samorządowej w niewielkim stopniu stwarzają obywatelom na swych stronach WWW możliwość zgłaszania błędów i propozycji usprawnień w świadczeniu usług - robi to tylko co czwarty urząd.

Podstawą raportu były dane statystyczne GUS, UKE, Eurostatu, KE, COCOM oraz wyników badań zrealizowanych na zlecenie byłego MSWiA wśród internautów i w urzędach administracji publicznej.

Źródło: PAP


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP