Polecamy
15,00 PLN 37,00 PLN

Rozwój humanistyki cyfrowej spowodował (…) skupianie na niej coraz większej uwagi... więcej >

RPO o konsultacjach społecznych

Data dodania: 03.04.2012

RPO o konsultacjach społecznych

Dzięki internetowi obywatele mogą bardziej angażować się w proces stanowienia prawa. Trzeba zatem zrewidować dotychczasowe rozwiązania prawne z tym zakresie - uważa Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz, która 23 marca skierowała do Premiera pismo w tej sprawie. Warto zwrócić uwagę na to, że chodzi o coś więcej niż konsultacje online.

Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz uważa, że te wszystkie dyskusje pokazały dwie rzeczy. Po pierwsze trzeba się zastanowić nad takim prawem własności intelektualnej, które będzie uwzględniało interesy różnych stron. Po drugie, trzeba naprawdę zwiększyć udział obywateli w procesie stanowienia prawa.

We współczesnym społeczeństwie możemy zauważyć dążenie do wychodzenia poza klasyczne zinstytucjonalizowane formy parlamentarne czy referendalne w procesie stanowienia prawa. Organizacje zrzeszające obywateli dążą do udziału w tworzeniu regulacji na każdym możliwym etapie. Istotne jest, że dążenie obywateli do udziału w procesie stanowienia prawa niejednokrotnie nie wiąże się z pragnieniem zabezpieczenia ich partykularnych interesów, ale często jest działalnością prospołeczną motywowaną chęcią wypełnienia obywatelskiego obowiązku związanego z dbałością o dobro wspólne. Wydaje się, że wobec dynamiki opisanych wyżej zjawisk warto rozważyć rewizję dotychczasowych rozwiązań odnoszących się do partycypacji obywateli w procesie legislacyjnym i zastanowić się nad szerszym uwzględnieniem w modelu tych konsultacji nowych środków technicznych, a zwłaszcza możliwości jakie stwarza rozwój Internetu - napisała RPO w piśmie do premiera z dnia 23 marca.

Irena Lipowicz zwraca uwagę nie tylko na konieczność tworzenia nowych e-narzędzi. To jest stosunkowo mały problem. RPO chce zakotwiczenia konsultacji społecznych w porządku prawnym. Dzięki temu konsultacje będą miały charakter stałego dialogu z rządem, a nie tylko okazjonalnych spotkań przy okazji co gorętszych tematów.

Źródło: Dziennik Internautów


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP