Polecamy
35,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

Kultura+: digitalizacja - ruszył kolejny nabór

Data dodania: 06.04.2012

Kultura+: digitalizacja - ruszył kolejny nabór

KULTURA+ jest uchwalonym przez Radę Ministrów wieloletnim programem rządowym na lata 2011-2015. W ramach KULTURA+ ustanowiono również priorytet „Digitalizacja”. Podstawowym celem Programu jest poprawa dostępu do kultury oraz zwiększenie uczestnictwa w kulturze w społecznościach lokalnych. Głównym zaś celem priorytetu jest wsparcie digitalizacji zasobów kultury poprzez zakup sprzętu do digitalizacji, sam proces digitalizacji oraz cyfrowe upowszechnianie zdigitalizowanych zbiorów.

Z dniem 3. kwietnia 2012 roku uruchomiony został nabór wniosków do kolejnej edycji PW Kultura+, priorytet „Digitalizacja”.

Cele:

  • zorganizowanie sieci pracowni digitalizacyjnych w Centrach Kompetencji i innych dużych ośrodkach, która znacząco przyśpieszy digitalizację zasobów kulturowych;
  • digitalizację zasobów dziedzictwa kulturowego w tym: materiałów bibliotecznych, muzealiów, zabytków, archiwaliów oraz materiału audiowizualnego;
  • zorganizowanie sieci profesjonalnych repozytoriów cyfrowych w Centrach Kompetencji i innych dużych ośrodkach, umożliwiających właściwe przechowywanie zdigitalizowanych zbiorów;
  • udostępnienie zbiorów za pośrednictwem Internetu w postaci cyfrowych muzeów, bibliotek, archiwów, rejestrów, ewidencji, kolekcji zabytków i wortali audiowizualnych;
  • zwiększenie dostępności zbiorów polskich muzeów, bibliotek, archiwów, zbiorów audiowizualnych i zasobów zabytków.

Rodzaje kwalifikujących się zadań:

  • tworzenie infrastruktury technicznej dla zasobów cyfrowych poprzez: tworzenie i wyposażenie pracowni digitalizacji w skanery, sprzęt komputerowy, urządzenia do masowego przechowywania i udostępniania danych oraz oprogramowanie;
  • digitalizację zasobów kultury i dziedzictwa narodowego w tym muzealiów, zabytków, materiałów archiwalnych, zbiorów bibliotecznych oraz materiałów audiowizualnych;
  • udostępnienie oraz przechowywanie zasobów cyfrowych poprzez prowadzenie archiwów cyfrowych, bibliotek cyfrowych, wirtualnych muzeów oraz mediatek cyfrowych.

Uwaga: Możliwe jest złożenie wniosku obejmującego jednocześnie projekty inwestycyjne i digitalizacyjne. Formularz zgłoszeniowy dostępny będzie od dnia 10. kwietnia 2012 roku na stronie https://esp.mkidn.gov.pl

Kontakt:

Narodowy Instytut Audiowizualny
ul. Wałbrzyska 3/5
02-739 Warszawa

Michał Plotzke: michal.plotzke@nina.gov.pl

Łukasz Nowak: lukasz.nowak@nina.gov.pl

Krzysztof Trochim: krzysztof.trochim@nina.gov.pl

tel. +48 22 380 49 51
+48 22 380 49 53
tel. kom. 692 705 033  


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP