Polecamy
28,00 PLN 35,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

Zawieszenie działalności biblioteki - odpowiedź prawnika

Data dodania: 06.04.2012

Zawieszenie działalności biblioteki - odpowiedź prawnika

PYTANIE:
Bardzo proszę jeśli to możliwe o wyjaśnienie sprawy co do zawieszenia działalności biblioteki. W Ustawie o bibliotekach jest mowa o połączeniu, podziale lub likwidacji biblioteki, natomiast nie ma wzmianki nt. zawieszenia działalności tejże. Czy w ogóle działalność może być zawieszona, na jak długo, jakie dokumenty są potrzebne? Czyje zgody muszą zostać uzyskane? Z góry bardzo dziękuję za odpowiedz wraz z ewentualnymi wzorami pism. 

ODPOWIEDŹ:
Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach w swej treści nie przewiduje wprost procedury, jaką należy przeprowadzić w celu zawieszenia działalności biblioteki. Działalność biblioteki, która stanowi samodzielną jednostkę organizacyjną, w tym jej funkcjonowanie określona jest albo w akcie o utworzeniu biblioteki czy też statucie nadanym przez organizatora (art. 11 powołanej ustawy).

Działalność biblioteki wchodzącej w skład innej jednostki organizacyjnej określa regulamin nadany przez kierownika tej jednostki (art. 12 powołanej ustawy). Odpowiedzi na pytanie kto, a jakiej formie oraz na podstawie jakich przesłanek może zawiesić działalność danej biblioteki należy poszukiwać we wskazanych aktach.

Opracował: mec. Michał Pankiewicz


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP