Polecamy
Małgorzata Kowalska 32,00 PLN 47,00 PLN

Crowdsourcing internetowy – pozytywny wymiar partycypacji społecznej. Konteksty – istota... więcej >

Debata o deregulacji zawodów

Data dodania: 12.04.2012

Debata o deregulacji zawodów

W poniedziałek 16 kwietnia o godzinie 12.00 w redakcji „Gazety Wyborczej", przy ulicy Czerskiej 8/10 odbędzie się debata „Otwieracz zawodów. Czy otwarcie zawodów to dobry pomysł?”. Debata organizowana jest ponieważ, od ogłoszenia przez Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina listy zawodów, które mają zostać „uwolnione” minął ponad miesiąc, jeszcze nie udało się spotkać wszystkim zainteresowanym stronom w jednym miejscu. „Gazeta Wyborcza" wychodzi z taką inicjatywą jako pierwsza.

Głównymi gośćmi debaty będą: Minister Sprawiedliwości Jarosław Gowin, podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Czesława Ostrowska, przedstawiciel Miejskiego Biura Rzecznika Konsumentów Józef Sałagan i doradca ministra Gowina Mirosław Barszcz.

Na sali będą także przedstawiciele deregulowanych zawodów: taksówkarze, notariusze, trenerzy, przewodnicy miejscy, czy pracownicy branży ochroniarskiej, ale też m.in. eksperci od rynku pracy: (m.in. prof. Mieczysław Kabaj), przedstawiciele fundacji (w tym Fundacji Republikańskiej, która przygotowała raport nt. zawodów regulowanych), organizacji pozarządowych (m.in. Instytut Sobieskiego), zrzeszeń pracodawców (m.in. PKPP Lewiatan) i związków zawodowych. Zaprosiliśmy także studentów, którym deregulacja ma przecież ułatwić rozpoczęcie zawodowej kariery.

Wspólnie spróbujemy znaleźć odpowiedź na pytania, na czym tak naprawdę polega deregulacja, jakie korzyści i zagrożenia ze sobą niesie i - przede wszystkim - czy będzie szansą na poprawę sytuacji młodych ludzi, którym korporacje rzekomo blokują dostęp do różnych profesji.

W pierwszym rzędzie widowni zasiądą wybrani przedstawiciele zawodów, których deregulacja spotkała się z największym sprzeciwem: notariusz, trener, taksówkarz, ochroniarz, przewodnik turystyczny. Każdy z nich, w krótkim wystąpieniu adresowanym do naszych gości wyrazi obawy i nadzieje swojego środowiska związane z deregulacją dostępu do zawodów. Oczekujemy też, że każde takie wystąpienie będzie asumptem do dyskusji, w trakcie której będą padały pytania z sali. Panel podsumuje Mirosław Barszcz, doradca min. Jarosława Gowina.

Planowo debata ma trwać maksymalnie 3 godziny.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP