Polecamy
39,00 PLN 99,00 PLN

Monografia jest adresowana do wszystkich osób zainteresowanych problematyką szeroko pojętej informacji... więcej >

20 milionów na zakup nowości wydawniczych do bibliotek

Data dodania: 13.04.2012

20 milionów na zakup nowości wydawniczych do bibliotek

20 milionów PLN wynosi w roku 2012 budżet Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek". To o 5 milionów więcej niż w roku ubiegłym. Zgodnie z intencją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 1/3 tej dotacji przeznaczona zostanie na książki dla dzieci i młodzieży. W środę 12 kwietnia w BN odbyło się spotkanie dyrektorów bibliotek wojewódzkich oraz zespołu sterującego Programu, podczas którego omówiono i zatwierdzono przygotowane przez Bibliotekę Narodową kryteria i zasady rozdziału dotacji pomiędzy poszczególne biblioteki.

Na wstępie zaprezentowano wstępne wyniki rozliczenia ubiegłorocznej dotacji wynoszącej 15 mln zł. Wzrost budżetu Programu z 10 mln zł w roku 2010 do 15 mln zł w 2011 r. zaowocował w skali kraju wzrostem zakupów o ponad 200 tysięcy książek. W roku bieżącym kwota dotacji podniesiona została o kolejne 5 mln. Zatwierdzone na spotkaniu kryteria wymagają jeszcze akceptacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, po czym ogłoszony zostanie oficjalnie Program na rok 2012.

W spotkaniu wzięli udział dyrektor BN dr Tomasz Makowski, reprezentująca Departament Mecenatu Państwa MKiDN Agnieszka Grzeszczuk, pełnomocnik dyrektora BN ds. współpracy z bibliotekami publicznymi Elżbieta Stefańczyk oraz przedstawiciele wojewódzkich bibliotek publicznych: ich dyrektorzy lub wicedyrektorzy.

Źródło: Biblioteka Narodowa


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP