Polecamy
10,00 PLN 27,00 PLN

Opracowanie: „Jan Muszkowski: ludzie, epoka, książki. Tradycje i kontynuacje” obejmuje... więcej >

Podlaski Bibliotekarz Roku 2011

Data dodania: 17.04.2012

Podlaski Bibliotekarz Roku 2011

Okręg Podlaski Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich wybrał spośród zgłoszonych kandydatur Bibliotekarza Roku 2011. Zwyciężyła pani Małgorzata Rokicka-Szymańska, starszy kustosz, kierownik Biblioteki Publicznej Powiatu Białostockiego.

Pani Małgorzata jest osobą ambitną, aktywną i pracowitą. Wiele publikuje w czasopismach zawodowych ogólnopolskich i regionalnych, opracowuje różnorodne badania i sondaże oraz prezentacje multimedialne, aktywnie uczestniczy w różnych formach doskonalenia zawodowego. Kilka lat prowadziła zajęcia z czytelnictwa oraz marketingu i promocji bibliotek w Centrum Edukacji Bibliotekarskiej Informacji i Dokumentacji im. Heleny Radlińskiej w Warszawie, Filii w Białymstoku.

Pani Małgorzata Rokicka-Szymańska aktywnie działa w Zarządzie Oddziału Białostockiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Organizuje liczne spotkania zawodowe, wyjazdy, mające na celu integrację bibliotekarzy województwa podlaskiego. W stosunku do innych osób jest zawsze życzliwa, otwarta i koleżeńska. Jest osobą kreatywną i pomysłową, o czym świadczą zrealizowane imprezy i przedsięwzięcia, liczne konkursy i inicjatywy zawodowe.

Nominowana w sezonie 2004/2005 i 2006/2007 do Nagrody Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie upowszechniania i ochrony dóbr kultury.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP