Polecamy

Podlaski Bibliotekarz Roku 2011

Data dodania: 17.04.2012

Podlaski Bibliotekarz Roku 2011

Okręg Podlaski Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich wybrał spośród zgłoszonych kandydatur Bibliotekarza Roku 2011. Zwyciężyła pani Małgorzata Rokicka-Szymańska, starszy kustosz, kierownik Biblioteki Publicznej Powiatu Białostockiego.

Pani Małgorzata jest osobą ambitną, aktywną i pracowitą. Wiele publikuje w czasopismach zawodowych ogólnopolskich i regionalnych, opracowuje różnorodne badania i sondaże oraz prezentacje multimedialne, aktywnie uczestniczy w różnych formach doskonalenia zawodowego. Kilka lat prowadziła zajęcia z czytelnictwa oraz marketingu i promocji bibliotek w Centrum Edukacji Bibliotekarskiej Informacji i Dokumentacji im. Heleny Radlińskiej w Warszawie, Filii w Białymstoku.

Pani Małgorzata Rokicka-Szymańska aktywnie działa w Zarządzie Oddziału Białostockiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Organizuje liczne spotkania zawodowe, wyjazdy, mające na celu integrację bibliotekarzy województwa podlaskiego. W stosunku do innych osób jest zawsze życzliwa, otwarta i koleżeńska. Jest osobą kreatywną i pomysłową, o czym świadczą zrealizowane imprezy i przedsięwzięcia, liczne konkursy i inicjatywy zawodowe.

Nominowana w sezonie 2004/2005 i 2006/2007 do Nagrody Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie upowszechniania i ochrony dóbr kultury.


Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP