Polecamy
17,00 PLN 42,00 PLN

Książka dostępna w serwisie IBUK Niezwykle dynamiczny rozwój komputerowych technologii... więcej >

Mistrz Promocji Czytelnictwa 2011 - uzasadnienie jury

Data dodania: 17.04.2012

Mistrz Promocji Czytelnictwa 2011 - uzasadnienie jury

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z uzasadnieniem jury dotyczącego wyboru w konkursie „Mistrz Promocji Czytelnictwa 2011” organizowanym przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

I nagroda

Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie

W roku 2011 Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie (woj. małopolskie) obchodziła 65-lecie działalności i rozpoczęła pracę w nowej siedziby po gruntownym remoncie. Te dwa wydarzenia Biblioteka wykorzystała do różnorodnych działań marketingowych na rzecz upowszechniania atrakcyjnego wizerunku Biblioteki w nowej siedzibie oraz promocji czytelnictwa skierowanej do wszystkich grup wiekowych. Otwarcie Biblioteki w nowej siedzibie uświetnił oryginalny happening w postaci ulicznego korowodu bajkowych postaci literackich symbolizujący przeniesienie książek do nowej siedziby.

Biblioteka opracowała i wydała wiele oryginalnych w formie i treści publikacji ukazujących w sposób niekonwencjonalny działalność biblioteki, np. książka dla najmłodszych „ABC małego czytelnika” czy nowe czasopismo KątemOka. Oprócz licznych form promujących czytelnictwo jak spotkania z autorami, działalność Dyskusyjnego Klubu Książki, spotkania literacko-muzyczne, konkursy czytelnicze, wystawy, Biblioteka prowadziła nowe formy popularyzacji czytelnictwa, a zwłaszcza historii i kultury regionu poprzez spotkania w ramach Wszechnicy Chrzanowskiej, utworzenie Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej we współpracy z Ośrodkiem Karta, cykl warsztatów w Klubie pod Muzami pod hasłem „Czytam i tworzę” dla dorosłych i dzieci, projekt „Twoje strony - mocne strony. Przystanek – Ziemia Chrzanowska”.

Konsekwencja, ciągłość i cykliczność działań, obecność Biblioteki w przestrzeni miejskiej, zaangażowanie czytelników to charakterystyczne cechy wyróżniające chrzanowska Bibliotekę.

II nagroda

Miejska Biblioteka Publiczna w Cieszynie

Biblioteka cieszyńska od lat wyróżnia się różnorodnością form promocji czytelnictwa, a zwłaszcza wiedzy o kulturze i historii Ziemi Cieszyńskiej. W uznaniu jej dotychczasowych zasług w roku 2011 Biblioteka (we współpracy z Fundacją ABC XI) zainicjowała europejski program promujący głośne czytanie dzieciom w ramach „Cała Europa czyta dzieciom” z udziałem ponad 2.000 uczestników, z happeningami, paradami, imprezami plenerowymi.

Liczba różnorodnych oryginalnych akcji jest imponująca: „Cała polska czyta dzieciom i bawi się bezpiecznie”, warsztaty „Technika w służbie książki”, warsztaty biblioterapeutyczne z dziećmi, międzynarodowe konkursy literackie, wydawanie czasopisma dla dzieci „Czytelniczek”, zajęcia teatralne w ramach cyklu „Nasz Teatrzyk”, ”Noc z Andersenem”, cykl „By historia była sprzymierzeńcem rodziców”, kiermasze książki, debaty o przyszłości czytelnictwa, konferencje dla bibliotekarzy podnoszące ich kompetencje zawodowe w promowaniu czytelnictwa. Wiele akcji ma charakter transgraniczny, we współpracy z bibliotekami czeskimi graniczącymi z Cieszynem.

Dwie trzecie nagrody ex aequo:

III nagroda 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie

Biblioteka od lat w atrakcyjny sposób promuje czytelnictwo, a szczególnie historię i kulturę regionu oraz język kaszubski. Oprócz typowych dla bibliotek akcji czytelniczych książnicę kaszubską wyróżnia liczba konkursów (np. Gryf Literacki, wejherowski konkurs literacki „Powiew Weny”, recytatorski „Strofy o Ojczyźnie” i „Ars Poetica”, powiatowy konkurs czytelniczy „My i nasza rodzina – sięgnijmy do swoich korzeni”, internetowy konkurs wiedzy o teatrze). Przy Bibliotece działają Dyskusyjne Kluby Książki dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Oryginalną inicjatywą był „Tydzień Zakazanych Książek”. Realizowane są liczne projekty popularyzujące kulturę kaszubską: np. Cyfrowe Kaszuby, Cyfrowa Nutka Pomorza, Kaszubska e-Kapsuła Pamięci, Wejherowska Biblioteka Cyfrowa, wydanie audiobooka w języku kaszubskim w ramach projektu „Nowe spojrzenie na stare słowa”. W ramach projektu „Na Południe” promującego wielokulturowość Biblioteka zorganizowała międzynarodową konferencję poświęcona kulturze słowackiej.

Bibliotekę wyróżnia różnorodność działań skierowanych do wszystkich grup wiekowych i społecznych, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

III nagroda

Miejska Biblioteka Publiczna w Wągrowcu

Biblioteka organizuje wiele atrakcyjnych form popularyzacji czytelnictwa wśród wszystkich grup wiekowych: spotkania autorskie, lekcje multimedialne poświęcone historii, spotkania z poetami (cykl Seryjni Poeci). Szczególnie dużo ciekawych zajęć przeznaczonych jest dla najmłodszych (głośne czytanie, przedszkolaki w bibliotece, teatrzyki kukiełkowe, bajki w przychodniach dla dzieci).

Organizowane są konkursy („Mistrz Recytacji”, „Z książka jak w niebie” – fotografie czytelników, Międzyszkolny Konkurs Pięknego Czytania, Wągrowieckie Dyktando, konkurs afiszy „W kręgu arcydzieł literatury polskiej”). Biblioteka prowadzi akcje dzielenia się ksiązką w urzędach, przychodniach, bankach, kinach, stacjach PKP i PKS. Realizuje projekt „Czytelnik XXI wieku” motywujący do samokształcenia, skierowany, m. innymi do bezrobotnych, seniorów. Organizuje imprezy podczas Święta Pieczonej Pyry”, oraz międzynarodowe spotkania esperantystów w ramach „Wielkopolskiego Esperanckiego Lata”.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP