Polecamy
31,00 PLN 39,00 PLN

Dokonana analiza siedemnastu artykułów pokonferencyjnych na temat książki, zawodu bibliotekarza... więcej >

Konkurs na Najlepszą Gazetkę Szkolną Wojweództwa Opolskiego

Autor: Biblioteka: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu Województwo: opolskie
Data dodania: 20.04.2012

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu ogłasza Konkurs na Najlepszą Gazetkę Szkolną Województwa Opolskiego. W konkursie mogą wziąć udział wszystkie zespoły redakcyjne szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Warunki konkursu:

Do 27 kwietnia 2012 r. należy złożyć lub przesłać pocztą od trzech do pięciu datowanych numerów gazetek za lata szkolne 2010/2011, 2011/2012. Każdy numer powinien być w dwóch egzemplarzach. W przypadku gazetek publikowanych tylko w Internecie prosimy o wytypowanie od trzech do pięciu numerów oraz podanie adresu www do przeglądania lub przesłanie materiałów na CD-ROM-ie.

Do zgłaszanych prac prosimy dołączyć informacje o nazwie i adresie szkoły, nazwisku nauczyciela opiekuna, okresie wydawania gazetki oraz ewentualnych zmianach tytułu.

Rozwiązanie konkursu nastąpi 18 maja 2012 r.

Materiały konkursowe prosimy nadsyłać na adres: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu, ul. Kościuszki 14, 34-062 Opole, Wydział Informacji i Promocji z dopiskiem: "Konkurs na gazetkę szkolną"

 Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP