Polecamy
Małgorzata Kowalska 32,00 PLN 47,00 PLN

Crowdsourcing internetowy – pozytywny wymiar partycypacji społecznej. Konteksty – istota... więcej >

Opinia Gallo wzywa do przyjęcia ACTA

Data dodania: 25.04.2012

Opinia Gallo wzywa do przyjęcia ACTA

Dziś ACTA będzie przedmiotem prac komisji prawnej Parlamentu Europejskiego (JURI). Jest już projekt opinii komisji, bardzo przychylny dla ACTA. Co ciekawe, autorka opinii powołuje się na dokumenty, które były tylko po części dostępne dla opinii publicznej.

Obecnie ACTA przechodzi przez komisje PE, a jedną z ważnych komisji jest ta do spraw prawnych - komisja JURI. Dziś zajmie się ona pracami nad ACTA w godzinach 16.50-17.30. Na stronie Parlamentu znajdziemy szkic opinii komisji JURI. Autorką dokumentu jest Marielle Gallo - ta sama francuska europosłanka, która swojego czasu przyczyniła się do przyjęcia przez PE kontrowersyjnej rezolucji dotyczącej egzekwowania praw własności intelektualnej (zwanej raportem Gallo)

Zdaniem Marielle Gallo ACTA nie tworzy nowych praw własności intelektualnej, dotyczy działań na skalę handlową i nie zagraża w żaden sposób internautom. Europosłanka całkowicie ignoruje opinie organizacji pozarządowych i środowisk akademickich, które były nieprzychylne ACTA i wskazywały na niezgodność traktatu z prawem UE. Gallo powołuje się natomiast na dwie pozytywne opinie Wydziału Prawnego Parlamentu, które jej zdaniem zostały upublicznione. Niestety - o czym Gallo nie wspomina - te dwie opinie zostały zredagowane przed upublicznieniem w taki sposób, że istotne części treści zostały zamazane. Parlament zrobił to, gdyż upublicznienie informacji mogłoby zakłócać proces ratyfikacji.

Źródło: Dziennik Internautów


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP