Polecamy
Aleksandra Maria Korczak 29,00 PLN

Praca p. Aleksandry Korczak zachowuje wszystkie rygory naukowości, Autorka operuje dojrzałym warsztatem... więcej >

Nowy skład Rady ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego

Data dodania: 25.04.2012

Nowy skład Rady ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski powołał skład Rady ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego na lata 2012-2015. Radzie przewodniczy dyrektor Biblioteki Narodowej Tomasz Makowski. 

Rada funkcjonuje na podstawie zapisów Ustawy o bibliotekach, w trybie określonym zarządzeniem Ministra KiDN z dnia 1 marca 2012 r. Rada do Spraw Narodowego Zasobu Bibliotecznego liczy 10 członków, powoływanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na czteroletnią kadencję. Przewodniczy jej z urzędu Dyrektor Biblioteki Narodowej. Rada działa przy Ministrze KiDN jako organ opiniodawczo-doradczy w sprawach narodowego zasobu bibliotecznego.

Skład Rady na lata 2012-2015:

  • dr Mariusz Dworsatschek - Zakład Narodowy im. Ossolińskich
  • dr Zina Jarmoszuk - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  • dr Jan Kozłowski - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  • dr Tomasz Makowski - Biblioteka Narodowa - przewodniczący
  • prof. dr hab. Jan Malicki - Krajowa Rada Biblioteczna, Biblioteka Śląska
  • Beata Pawłowska - Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • dr Ewa Perłakowska - Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
  • prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk - Biblioteka Jagiellońska
  • Ewa Potrzebnicka - Biblioteka Narodowa
  • dr Zofia Tylewska-Ostrowska - Polska Akademia Nauk, Biblioteka Gdańska PAN 

Źródło: MSIB


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP