Polecamy
50,00 PLN

Publikacja Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich przeszłość i teraźniejszość 1917-2017 dokumentuje... więcej >

Biblioteka Narodowa sygnatariuszem karty Ménestrel

Data dodania: 07.05.2012

Biblioteka Narodowa sygnatariuszem karty Ménestrel

Dzięki podpisanemu porozumieniu o współpracy Biblioteka Narodowa dołączyła do prestiżowego grona współtwórców międzynarodowego portalu dla mediewistów Ménestrel (Médiévistes sur le net: sources, travaux et références en ligne). Grupa Ménestrel powstała w 1997 roku z inicjatywy URFIST w Paryżu (Unité régionale de formation à l'information scientifique et technique) w celu wspierania rozwoju zasobów internetowych w zakresie badań nad średniowieczem oraz stworzenia krytycznego repertorium zasobów internetowych w dziedzinie mediewistyki w postaci ogólnodostępnego portalu.

Pierwotnie przeznaczony dla frankofonów, portal ma w coraz większym stopniu zasięg międzynarodowy, głównie dzięki wysokiemu poziomowi opracowań i coraz szerszemu zakresowi poruszanych tematów. Od dwóch lat sukcesywnie staje się dwujęzyczny: obok podstawowego języka francuskiego docelowo wszystkie artykuły będą dostępne także w języku angielskim. Niektóre artykuły będą publikowane również w językach narodowych (np. artykuł Pologne - po polsku).

Z ramienia Biblioteki Narodowej w prowadzeniu działu „Lieux et acteurs de la recherche” uczestniczy Sławomir Szyller z Zakładu Rękopisów, który z portalem Ménestrel współpracuje od 2004 r., a od 2006 r. pełni funkcję członka komitetu redakcyjnego. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naukową portalu www.menestrel.fr

Źródło: Biblioteka Narodowa


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP