Polecamy
Marcin Blicharski 20,00 PLN 25,00 PLN

Książka zachęca bibliotekarzy do organizowania kursów komputerowych dla seniorów, a tych którzy... więcej >

Elżbieta Dziubińska

Data dodania: 07.05.2012

kustosz, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. K. I. Gałczyńskiego w Morągu
wykształcenie: wyższe bibliotekarskie,
studia podyplomowe (zarządzanie zasobami ludzkimi)
23 lat pracy w bibliotece

Warmińsko-mazurski Bibliotekarz Roku 2011

Zarządzanie biblioteką
Elżbieta Dziubińska sprawnie zarządza MBP. Ułatwiają to opracowane dokumenty: „Koncepcja funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu” oraz trzyletni „Plan Rozwoju Miejskiej Biblioteki w Morągu”, na bieżąco modyfikowane z uwzględnianiem oczekiwań lokalnego środowiska i zmian zachodzących we współczesnym bibliotekarstwie. Dba ona również o kształtowanie wizerunku i prestiżu biblioteki. Dzięki Elżbiecie Dziubińskiej biblioteka w ubiegłym roku współpracowała z licznymi instytucjami (np. z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego FRSI w ramach Programu Rozwoju bibliotek (PRB), a także z wolontariuszami), wspierała działania edukacyjne lokalnych szkół i przedszkoli, promowała lokalną twórczość w galerii bibliotecznej, dbała o potrzeby czytelników niepełnosprawnych.

Modernizacja biblioteki i procesów bibliotecznych
W 2011 roku w czterech filiach bibliotecznych stworzono kąciki dziecięce wyposażone w nowe meble przystosowane do najmłodszych użytkowników. Natomiast w MBP w Morągu rozszerzono elektroniczne wypożyczanie zbiorów o dodatkową funkcję ich rezerwacji, a udział w wojewódzkim projekcie „Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do internetu” zaowocował zakupem 12 zestawów komputerowych z pełnym oprogramowaniem, 1 infomatu, 2 urządzeń wielofunkcyjnych i mebli.

Obsługa użytkowników
W roku 2011 Biblioteka skierowała do użytkowników zróżnicowaną ofertę zapewniając oprócz tradycyjnych spotkań autorskich, wystaw, wykładów, warsztatów dla różnych grup odbiorców także aktywny kontakt ze sztuką (w czterech wydarzeniach artystycznych uczestniczyło 498 osób); organizując działania edukacyjne skierowane do osób wykluczonych cyfrowo, czy rozwijając ciekawość i zainteresowania 181 najmłodszych użytkowników. W sumie MBP w Morągu wraz ze swoimi czterema filiami przeprowadziła 544 imprezy kulturalno-oświatowe, w których wzięło udział 21 134 osób. Prowadzono też coroczną akcję „Książka na życzenie”, w której czytelnik może uczestniczyć w gromadzeniu zbiorów biblioteki.
Promocja biblioteki
Elżbieta Dudzińska dużą wagę przywiązuje do promocji biblioteki. W 2011 roku, oprócz stosowania tradycyjnych form, większy nacisk położyła na promocję w internecie. Z jej inicjatywy założono profil biblioteki na portalach społecznościowych (facebook.com oraz nk.pl) i nawiązano stałą współpracę z internetowymi portalami informacyjnymi,. Dba też o aktualizowanie strony internetowej biblioteki. Ponadto systematycznie promuje bibliotekę w mediach, m. in. w „TV Morąg”, „Gazecie Olsztyńskiej”, „Radiu Olsztyn”. Wykorzystuje inne nadarzające się możliwości np. konferencję regionalną PRB, podczas której zaprezentowano jedną z imprez bibliotecznych MBP w Morągu pt. „The Fresh Culture 2011”. Elżbieta Dudzińska wzięła też udział w prestiżowym spotkaniu na zaproszenie małżonki Prezydenta RP, Pani Anny Komorowskiej, w ramach akcji „Masz Głos Masz Wybór”. W efekcie tych poczynań MBP w Morągu otrzymała w 2011 roku pięć wyróżnień, m.in.: II miejsce w konkursie „Biblioteka z Dobrym Klimatem Społecznym” czy wyróżnienie w konkursie „Pomyszkuj w bibliotece”, zorganizowanym w ramach ogólnoeuropejskiej kampanii „Tydzień z Internetem 2011”,

Szkolenia
Elżbieta Dziubińska dba o dobór profesjonalnej kadry i jej rozwój zawodowy m.in. poprzez umożliwienie nieodpłatnego dokształcania. W 2011 roku biblioteka sfinansowała trzem pracownikom studia podyplomowe na kierunku „Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa”. Ponadto 12 pracowników merytorycznych wzięło udział w 15 szkoleniach i 10 konferencjach. W roku 2011 morąska biblioteka zorganizowała również cykl czterech szkoleń dla bibliotek partnerskich w ramach mikrograntu „Podaj dalej” (w ramach udziału w PRB).

Publikacje
Elżbieta Dudzińska chętnie dzieli się doświadczeniami. O stosowanych rozwiązaniach w kierowanej przez nią bibliotece pisze w prasie lokalnej i fachowej. W 2011 roku opublikowała pięć artykułów m.in.: „Biblioteka zbliża ludzi” // VariArt.-2011, nr 03, s. 24; „Biblioteka z pomysłami” // Poradnik Bibliotekarza. – 2011, nr 4, s. 25-28.

Cechy osobowościowe
Elżbieta Dudzińska to profesjonalistka. Umiejętnie kieruje podwładnymi i właściwie zarządza powierzonym majątkiem. Wykazuje dużą aktywność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Cechuje ją samodzielność przy podejmowaniu decyzji. Mocno identyfikuje się z biblioteką, stąd dbałość o jej jak najlepszy wizerunek. Jest osobą kreatywną i komunikatywną. Umie nawiązywać kontakty z ludźmi, instytucjami i organizacjami. W codziennym działaniu kieruje się zasadami Kodeksu Etyki Bibliotekarza. Postrzegana jest jako osoba godna zaufania, co umożliwia jej realizację wielu przedsięwzięć.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP