Polecamy
79,00 PLN 99,00 PLN

  Laureat Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego za rok 2019 Normal 0 21... więcej >

Anna Janus

Data dodania: 07.05.2012

starszy kustosz, kierownik Filii nr 58 Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu
wykształcenie: wyższe bibliotekarskie
oraz studia podyplomowe (zarządzanie usługami)
20 lat pracy w bibliotece

Dolnośląski Bibliotekarz Roku 2011

Zarządzanie biblioteką
Anna Janus kieruje Mediateką, jedną z najbardziej nowoczesnych filii MBP we Wrocławiu. Podstawowa działalność biblioteki jest zautomatyzowana, procesy biblioteczne opisane w procedurze, monitorowane są parametry jakościowe świadczonych usług. Do optymalizacji procesów bibliotecznych wykorzystuje się dobre praktyki ITIL. 98 procent zbiorów jest aktywnie wykorzystywanych przez czytelników, co potwierdza zasadność ich zakupu oraz optymalne wykorzystanie środków finansowych. Rocznie kupowanych jest ponad 5 tysięcy nowych pozycji. Na bazie tej sprawnie zarządzanej biblioteki Anna Janus stworzyła przestrzeń publiczną chętnie odwiedzaną przez młodych ludzi, którzy korzystają z szerokiego wachlarza proponowanych przez Mediatekę form uczestnictwa w kulturze. Są one realizowane najczęściej we współpracy z innymi instytucjami kultury.

Modernizacja biblioteki i procesów bibliotecznych
W 2011 roku Anna Janus zrealizowała zakup nowych komputerów dla czytelników, dbała też, aby strona internetowa Mediateki była aktywnym narzędziem komunikacji z czytelnikami.

Obsługa użytkowników
W ciągu roku z Mediateki korzysta ponad 13 tysięcy użytkowników, codziennie odwiedza ją od 700 do 1000 osób. W 2011 roku, wychodząc naprzeciw ich potrzebom, Anna Janus nawiązała współpracę z serwisem www.ibuk.pl co umożliwiło udostępnianie czytelnikom zgromadzonych tam książek w wersji elektronicznej. Dostosowała też regulamin biblioteki do zmieniających się wymagań użytkowników.
Ponadto w 2011 roku propagowała aktywne formy uczestnictwa w kulturze takie jak:

 • Wolontariat Międzynarodowy – od sześciu lat MBP we Wrocławiu bierze udział w europejskim programie wolontariatu młodzieżowego. Partnerzy to organizacje państw Unii Europejskiej oraz Białorusi i Ukrainy. W 2011 roku MBP po raz kolejny uzyskała status organizacji goszczącej na lata 2011-2013 .
 • Żywa Biblioteka – 5. edycja projektu promującego prawa człowieka i zapobiegająca przejawom dyskryminacji. Wrocławska Żywa Biblioteka jest największą tego typu biblioteką w Polsce. Co roku odwiedza ją ponad 600 osób.
 • Fair Trade – propagowanie idei sprawiedliwego handlu poprzez warsztaty uświadamiające młodym ludziom znaczenie świadomej konsumpcji, recyklingu.
 • Organizacja Miesiąca Spotkań Autorskich – 60 spotkań z autorami polskimi, czeskimi i słowackimi.
 • Współorganizacja Międzynarodowego Festiwalu Kryminału i Festiwalu Czesława Miłosza.
 • Uruchomienie w Mediatece punktu informacyjnego Instytucji Kultury Wrocław 2016, pierwsza publiczna prezentacja aplikacji Wrocławia.
 • Mediateka oferowała też użytkownikom udział w różnych zajęciach edukacyjnych:
 • Language Cafe – projekt zmierzający do podnoszenia kwalifikacji językowych społeczności lokalnej spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem. Zajęcia z dziesięciu języków prowadzone były przez dziesięciu wolontariuszy – native-speakerów dla różnych poziomów zaawansowania.
 • spotkania propagujące idee rozwiązywania konfliktów przy pomocy mediacji i skutecznej komunikacji organizowane wspólnie z Polskim Centrum Mediacji.
 • 4. edycja konkursu na Szkolnego Brokera Informacji. Projekt miał na celu rozwijanie kompetencji wyszukiwania informacji w internecie.
 • Organizacja bezpłatnego kursu języka niemieckiego prowadzonego przez lektorów Instytutu Austriackiego
 • Organizacja bezpłatnych koncertów muzyki klasycznej we współpracy z Filharmonią Wrocławską. W 2011 r. odbyły się dwa koncerty, w każdym uczestniczyło ponad 100 osób.
 • Przygotowanie i realizacja warsztatów podczas XIV Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.

Promocja biblioteki
W 2011 roku Anna Janus udzieliła wywiadów popularyzujących nowoczesne techniki promocji czytelnictwa („Gazeta Wyborcza”, Redakcja Angielska „Polskie Radio dla Zagranicy”).

Szkolenia
Anna. Janus docenia rolę szkoleń i sama w nich chętnie uczestniczy .Dba też, aby użytkownicy i pracownicy biblioteki mogli z nich korzystać. W 2011 roku z jej inicjatywy odbyły się w Mediatece:

 • warsztaty kreatywnego pisania dla młodzieży zorganizowane wspólnie ze studencką rozgłośnią Uniwersytetu Wrocławskiego „Uniradio”.
 • doskonalenie zawodowe dla pracowników MBP we Wrocławiu ze znajomości języka angielskiego, w zakresie przydatnym przy obsłudze czytelnika.
 • przygotowanie szkoleń dla programu „Staże w instytucjach kultury” organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury.


Cechy osobowościowe
Anna Janus jest osobą otwartą na wszelkie innowacje, potrafi stworzyć bardzo dobrą atmosferę w pracy, własnym przykładem motywując i mobilizując współpracowników do zwiększonego wysiłku i zaangażowania.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP