Polecamy
Tomasz Kędziora 17,50 PLN 35,00 PLN

Przedmiotem publikacji jest próba zebrania wiadomości o początkach tworzenia spisów piśmiennictwa,... więcej >

Halina Kaletowska

Data dodania: 07.05.2012

starszy kustosz, instruktor Miejskiej i Gminnej
Biblioteki Publicznej w Nysie
wykształcenie: wyższe bibliotekarskie
38 lat pracy w bibliotece

Opolski Bibliotekarz Roku 2011

Zarządzanie biblioteką
Nie będąc aktualnie dyrektorem biblioteki (pełniła tę funkcję w latach 1997-98 i 2007-08), ale dysponując doświadczeniem zawodowym Halina Kaletowska reprezentuje środowisko bibliotekarzy nyskich w Radzie Kultury – organie doradczym przy Burmistrzu Nysy. Dąży przy tym, aby wszystkie biblioteki nyskiej gminy były postrzegane przez społeczności lokalne jako instytucje nieodzowne w ich środowisku. Dba też o uznanie dla naszego zawodu i integrację bibliotekarzy w powiecie nyskim – jest pomysłodawcą imprezy „Powiatowy Dzień Bibliotekarza” i koordynatorem działań przygotowujących te obchody.

Modernizacja biblioteki i procesów bibliotecznych
W 2011 r. MiGBP w Nysie uzyskała środki finansowe na konserwację elewacji i fresków na zabytkowym budynku biblioteki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Z ramienia dyrekcji Halina Kaletowska fachowo nadzorowała przebieg prac konserwatorskich, dając dowód, że potrafi świetnie współpracować nie tylko ze środowiskiem bibliotekarskim. Odnowiony budynek, świadek bogatej historii miasta, stał się bardzo dobrą wizytówką biblioteki, która potrafi pogodzić wprowadzanie nowych technologii z dbałością o zabytki.
Komputeryzacja usług bibliotecznych od kilku lat funkcjonująca w bibliotece centralnej, w 2011 roku, w wyniku działań Haliny Kaletowskiej, została rozszerzona o wypożyczanie komputerowe w Filii nr 3 i Filii w Wierzbięcicach. Kandydatka doprowadziła tez do modernizacji wnętrz bibliotecznych z myślą o najmłodszych czytelnikach.

Obsługa użytkowników
Pomysłodawczyni lokalnych konkursów dla czytelników oraz organizatorka wielu spotkań autorskich. Utworzone z jej inicjatywy kąciki malucha miały wpływ na podniesienie jakości usług bibliotecznych dla tej grupy użytkowników. Z jej inicjatywy poszerzono także ofertę udostępniania zbiorów o audiobooki.

Promocja biblioteki
W 2011 roku, powierzono MiGBP w Nysie zadanie reprezentowania samorządu Nysy w konkursie Super Samorząd, realizowanym w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór. Na czele zespołu bibliotekarzy zaangażowanych w realizację prac konkursowych stanęła Halina Kaletowska. Pod jej kierunkiem przeprowadzono wśród mieszkańców Nysy ankietę, badającą jakość przepływu informacji w relacji obywatel – samorząd oraz stan wiedzy mieszkańców na temat zagospodarowania przestrzeni publicznej w Gminie Nysa. Ponadto w bibliotece zorganizowano kilka spotkań, na których mieszkańcy Nysy mogli przedstawić swoje oczekiwania wobec władz lokalnych. Wyróżnieniem dla nyskiej biblioteki i osobiście dla Haliny Kaletowskiej było znalezienie się wśród 16 instytucji nominowanych do nagrody głównej i zaproszenie do Pałacu Prezydenckiego na jej wręczenie 23 lutego 2012. Wszystkie te działania służyły promocji nyskiej biblioteki środowisku lokalnym.

Szkolenia
Halina Kaletowska intensywnie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w różnych szkoleniach, nie tylko dla bibliotekarzy. Na bieżąco uzupełnia też swoją wiedzę z zakresu prawa pracy i chętnie udziela rad innym placówkom na terenie powiatu.
W 2011 roku była ponadto organizatorką szkoleń dla bibliotekarek z Nysy i powiatu nyskiego na następujące tematy: promocja w bibliotece, praca z trudnym czytelnikiem, aranżacja wnętrz bibliotecznych. Na co dzień, z racji zajmowanego stanowiska zajmuje się nowymi pracownikami MiGBP oraz prowadzi praktyki studenckie .

Cechy osobowościowe
Halina Kaletowska cieszy się dużym zaufaniem środowiska, w którym pracuje i postrzegana jest jako profesjonalistka wysokiej klasy. Bardzo pracowita, sumienna i zaangażowana odznacza się przy tym wyrozumiałością dla innych. Nie boi się nowych wyzwań. Ceni wykonywany zawód i jest wzorem dla innych bibliotekarzy.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP