Polecamy
Aleksander Radwański 6,00 PLN 19,00 PLN

JEŚLI:   prowadzisz samodzielnie bibliotekę lub w małym zespole nie jesteś maniakiem... więcej >

Grażyna Kędzierska

Data dodania: 07.05.2012

Kustosz, dyrektor Biblioteki Publicznej im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim
wykształcenie: wyższe bibliotekarskie
28 lat pracy w bibliotece

Kujawsko-pomorski Bibliotekarz Roku 2011

Zarządzanie biblioteką
Dzięki inicjatywie Grażyny Kędzierskiej w bibliotece wprowadzono tzw. „Kartę projektową”, czyli metodę projektowania i planowania usług bibliotecznych. Na comiesięcznych spotkaniach bibliotekarze zgłaszają i przyjmują do realizacji pomysły ustalając zakresy zadań, realizatorów i koordynatora oraz termin wykonania. Na „Karcie projektowej” pomysłu odnotowuje się etapy jego realizacji, uzyskiwane efekty, wprowadzane poprawki. Pomysły, które zyskały aprobatę mieszkańców, przekształcane są w projekty cykliczne. „Karta projektowa” i związane z nią działania przyczyniły się do integracji zespołu pracowników sępoleńskiej biblioteki i podniesienia atrakcyjności oferty bibliotecznej;
Grażyna Kędzierska dba też o finanse biblioteki. W 2011 roku, startując w konkursach i grantach uzyskała dodatkowo ponad 150 tysięcy złotych, co stanowiło prawie 38 procent budżetu biblioteki.
Współpracuje na rzecz biblioteki z wieloma różnymi instytucjami. W 2011 roku znalazły się wśród nich: stowarzyszenia lokalne, Uniwersytet Trzeciego Wieku, szkoły, Centrum Kultury i Sztuki wraz ze świetlicami i wiejskimi ośrodkami kultury, lokalni przedsiębiorcy (wspólna organizacja koncertów), urzędy, parafia sępoleńska. Kilka projektów zrealizowała także z instytucjami spoza Sępólna (m.in. z Instytutem Historii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – opracowanie monografii Sępólna i organizacja warsztatów dla uczniów; z Centrum Edukacji Obywatelskiej – realizacja programu „Kulturalnie i obywatelsko”; z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego – realizacja projektu społecznego EURO 2012 pn. „Twoje strony – mocne strony”; z Fundacją Ośrodka Karta – realizacja projektu Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej).

Modernizacja biblioteki i procesów bibliotecznych
Biblioteka sępoleńska to przestronna i nowoczesna instytucja kultury. W 2011 roku, dzięki staraniom Grażyny Kędzierskiej pozyskała środki na zakup zestawu komputerowego i czterech laptopów. Pani Kędzierska dba o wizerunek biblioteki, co zaowocowało unowocześnieniem strony internetowej placówki i udostępnieniem katalogu on-line, który na koniec 2011 roku obejmował już 60 procent całości zbiorów.

Obsługa użytkowników:
Dzięki inicjatywie Grażyny Kędzierskiej i otwartości na nowe pomysły, w 2011 roku oferta biblioteki była szeroka i różnorodna: od spotkań autorskich, wieczorów poezji, licznych konkursów, wystaw, zajęć literackich, fotograficznych, teatralnych, plastycznych i muzycznych oraz edukacji kulturalnej najmłodszych poprzez organizację kursów: komputerowego dla seniorów, angielskiego dla dzieci , rękodzieła artystycznego, bezpiecznego internetu, odchudzania i zdrowego stylu życia, po spotkania dyskusyjne klubów książki, klubu podróżnika, klubu miłośników lokalnej historii aż do organizacji letniego wypoczynku, wycieczek, nocy w bibliotece, a na współorganizowaniu Dni Miasta, Jarmarku Św. Wawrzyńca, Dnia Adwentowego oraz licznych koncertów kończąc. Przez ponad pół roku realizowany był w bibliotece projekt pn. „Bajkowy fotoplener, czyli akcja włącz wyobraźnię”. Zorganizowano cykl tematycznych zajęć edukacyjnych, opartych na klasycznej literaturze dziecięcej, obejmujących dzieci w wieku przedszkolnym oraz ich rodziców. Ponadto wychodząc naprzeciw postulatom czytelników Grażyna Kędzierska wprowadziła dogodne dla nich godziny otwarcia biblioteki.

Promocja biblioteki:
Dbając o promocję biblioteki Grażyna Kędzierska wzięła udział w programie na żywo TVP Bydgoszcz „Cafe Lato”, gdzie przedstawiła działalność sępoleńskiej biblioteki i wydane przez nią baśnie regionalne, których była redaktorem. Ponadto nawiązała współpracę z magazynem regionalnym TVP Bydgoszcz, co zaowocowało emisją cyklicznych relacji o pracy i osiągnięciach biblioteki w programie „W Borach i na Krajnie”, informującym o najważniejszych wydarzeniach społecznych i kulturalnych regionu. Promowała też sępoleńską bibliotekę podczas II Ogólnopolskiego Kongresu Bibliotek w Warszawie w bloku „Wsłuchaj się” prezentując materiał o Młodzieżowym Klubie Filmowym „Piwnica Wrażeń”.
Dzięki Jej zaangażowaniu BP w Sępólnie zajęła 42 miejsce w kraju oraz 2 w województwie kujawsko-pomorskim na 600 bibliotek, które odpowiedziały na ankietę i wzięły udział w rankingu bibliotek dziennika „Rzeczpospolita”.

Szkolenia:
Jako dyrektor Biblioteki Wiodącej w II rundzie PRB Grażyna Kędzierska zorganizowała w 2011 roku dwudniowe spotkanie oraz wideokonferencję dla bibliotek partnerskich w ramach PRB oraz mikrograntu „Podaj Dalej” Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, a także szkolenie dla bibliotekarzy z terenu powiatu. Sama też podnosi kwalifikacje – w 2011 roku otrzymała Certyfikat ukończenia szkolenia „Instytucje Kultury w XXI wieku” w projekcie Europejskiego Funduszu Społecznego .

Cechy osobowościowe:
W pracy zawodowej Grażyna Kędzierska wyróżnia się inicjatywą, pomysłowością, sumiennością i zaangażowaniem. Należy do bardzo aktywnych dyrektorów. Wszystkie jej działania skierowane są na zaspokajanie potrzeb informacyjnych i kulturalnych lokalnej społeczności. Dba o wysoki poziom merytoryczny usług bibliotecznych, ale wierząc, że na pozytywny wizerunek biblioteki składa się wiele czynników, przedmiotem jej troski są również warunki, w jakich użytkownicy mogą z usług korzystać. Jest otwarta na wszelkie innowacje. Utrzymuje wiele kontaktów, które pozwalają dążyć do stworzenia placówki, umożliwiającej samorealizację użytkownikom, co jest szczególnie istotne w mniejszych miejscowościach. Ma wizję biblioteki idealnej i stara się robić wszystko, by ją urzeczywistnić. Stad też cieszy się niesłabnącym uznaniem i szacunkiem władz samorządowych oraz lokalnego środowiska. W 2011 roku otrzymała w Wyróżnienie Specjalne za aktywność na rzecz społeczności lokalnej przyznane przez Centrum Aktywności Lokalnej w Warszawie.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP