Polecamy
Renata Ciesielska-Kruczek 26,00 PLN 38,00 PLN

Autorka publikacji zachęca wszystkich czytelników, naukowców, bibliotekarzy, zapalonych globtroterów,... więcej >

Małgorzata Kępka

Data dodania: 07.05.2012

starszy kustosz, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Koszarawie
wykształcenie: wyższe bibliotekarskie z uprawnieniami pedagogicznymi
31 lat pracy w bibliotece

Śląski Bibliotekarz Roku 2011

Zarządzanie biblioteką
Choć w bibliotece pracuje sama, Małgorzata Kępka potrafiła przekształcić GBP w Koszarawie w prężne centrum kulturalno-edukacyjne, gdzie realizowane są różnorodne projekty i podejmowane nowe wyzwania. Ściśle współpracuje z różnymi instytucjami, co pozwala poszerzać własną ofertę tak, aby była atrakcyjna dla użytkowników. Utrzymuje stałe kontakty z żywiecką Biblioteką Powiatową, z Biblioteką Śląską w Katowicach, a udział w spotkaniach Programu Rozwoju Bibliotek zacieśnił jej kontakty zawodowe z bibliotekami powiatu cieszyńskiego. Współpraca z Agencją Autorską „Autograf” oraz Agencją Artystyczną Nehrebeccy dała bibliotece możliwość realizacji wielu spotkań autorskich, a z Fundacją Braci Golców zainteresowań muzycznych. Na potrzeby przygotowywanego przez siebie Planu Rozwoju Biblioteki Małgorzata Kępka opracowała oraz przeprowadziła wśród mieszkańców gminy ankietę dotycząca potrzeb edukacyjnych i kulturalnych w lokalnej społeczności.

Modernizacja biblioteki i procesów bibliotecznych
Dzięki napisanemu przez Małgorzatę Kępkę projektowi „W koszarawskiej czytelni spotkania literackie i edukacyjne pod Lachowym Groniem” w ramach programu MKiDN „Infrastruktura Bibliotek” biblioteka uzyskała fundusze na remont oraz zakup mebli bibliotecznych i sprzętu multimedialnego, a także organizację kącika dla maluchów. W 2011 roku GBP w Koszarawie przystąpiła do II edycji Programu Rozwoju Bibliotek jako placówka partnerska uzyskując oprócz możliwości udziału w ciekawych cyklach szkoleniowych, również nowoczesny sprzęt informatyczny.

Obsługa użytkowników
Dzięki staraniom i kreatywności Małgorzaty Kępki, GBP w Koszarawie oferuje użytkownikom różnorodne formy i projekty animacyjne, Ich przejawem są wszelkiego typu spotkania, warsztaty, konkursy, wystawy, lekcje biblioteczne, zajęcia plastyczne, imprezy o charakterze kulturalno-edukacyjnym, z których wiele odbywa się cyklicznie.
W 2011 roku dzięki autorskiemu projektowi Małgorzaty Kępki odbyły się „III koszarawskie spotkania literackie pod Lachowym Groniem”, podczas których mieszkańcy Koszarawy mogli po raz kolejny spotkać się ze znanymi twórcami. W ubiegłym roku, także z jej inicjatywy kontakty z Fundacją Braci Golec zaowocowały utworzeniem w Koszarawie Ogniska Twórczości Artystycznej, gdzie można uczyć się gry na instrumentach ludowych. Ponadto w 2011 roku Małgorzata Kępka wprowadziła do oferty komputerową naukę języka angielskiego dla dzieci na platformie Fun English .
W 2011 roku w bibliotece zaprezentowano ciekawe wystawy, do których materiały udostępnił Katowicki Oddział IPN. Były to : „Aktion Saybusch – wysiedlenie mieszkańców Żywiecczyzny przez okupanta niemieckiego 1940-41” oraz „Rysunki sprzed ćwierć wieku. Grafiki Jacka Fedorowicza”. Z Biblioteki Śląskiej w Katowicach wypożyczona została wystawa „Życie i twórczość Karola Szymanowskiego”.

Promocja biblioteki
Małgorzata Kępka dba również o promocję swojej placówki, regularnie zamieszczając informacje o jej ofercie i realizowanych przedsięwzięciach na łamach prasy ( „Dziennik Zachodni”, „Nad Sołą i Koszarawą”) oraz na założonej przez siebie stronie internetowej biblioteki, którą sama prowadzi i uzupełnia. Posiada także aktywny profil na portalu społecznościowym Facebook.
W październiku 2011 roku udzieliła obszernego wywiadu dla „Radia Katowice” o działalności edukacyjnej i regionalnej swojej placówki. Dzięki jej staraniom biblioteka została zakwalifikowana pod koniec 2011 roku do realizowanych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej ścieżek tematycznych „Pamięć o pisarzach” oraz „Biblioteka pełna filmu” ( realizacja w 2012 roku).
W 2011 roku Małgorzata Kępka wzięła udział w konkursie Alior Banku „Dom z Wyższą Kulturą” i zaprezentowała tam kolejny swój projekt „Godko nasa godko” promujący kulturę regionu.

Szkolenia
Małgorzata Kępka systematycznie podnosi swoje kwalifikacje oraz umiejętności zawodowe.
W latach 2010-11 uczestniczyła w cyklach szkoleniowych zorganizowanych w ramach projektów Biblioteka+ oraz Programu Rozwoju Bibliotek, a także w szkoleniach z zakresu technologii komunikacyjnych i informacyjnych. Uczestniczyła też w konferencji „Nowoczesna edukacja regionalna szansą na zrównoważony rozwój Żywiecczyzny”. Natomiast w bibliotece rozpoczęła cykl szkoleniowy dla dzieci ze szkół podstawowych pod tytułem „Bezpieczeństwo w Internecie”.

Cechy osobowościowe
Małgorzata Kępka jest osobą kreatywną, zaangażowaną i ambitną. Cechuje ją także konsekwencja i profesjonalizm w dążeniu do celu, którym jest systematyczne podnoszenie poziomu własnych kompetencji, jak również standardu placówki, którą kieruje. Otwarta na nowoczesne rozwiązania. Pogodna, miła, bardzo spokojna potrafi też zawalczyć o sukces. Wykazuje niezwykle twórcze i dynamiczne podejście do zawodu bibliotekarza i jego roli w rozwoju i integracji środowiska lokalnego. Cieszy się sympatią i uznaniem , zarówno w kręgu zawodowym, jak również wśród mieszkańców Koszarawy.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP