Polecamy

Danuta Krajewska

Data dodania: 07.05.2012

kustosz, kierownik Filii nr 11 Koszalińskiej Biblioteki Publicznej im. Joachima Lelewela
wykształcenie: wyższe (pedagogika)
29 lat pracy w bibliotece

Zachodniopomorski Bibliotekarz Roku 2011

Zarządzanie biblioteką
Danuta Krajewska bardzo dobrze zarządza powierzoną jej filią. Bazy czytelników i książek, a także wypożyczalnia komputerowa są prowadzone wzorowo. Na stronie internetowej którą sama redaguje, zamieszcza na bieżąco informacje o działaniach filii. Chętnie i udanie współpracuje z różnymi instytucjami osiedlowymi jak też miejskimi. Są wśród nich przede wszystkim przedszkola (w zakresie rozwoju czytelnictwa wśród najmłodszych), szkoły podstawowe nr 17 i 18 oraz gimnazjum nr 6 ( czytelnictwo dzieci i młodzieży), a także Rada Osiedla i Klub Osiedla „Przylesie” w zakresie organizowania wspólnych zajęć dla seniorów promujących czytanie i literaturę.

Modernizacja biblioteki i procesów bibliotecznych
Filia zarządzana przez Danutę Krajewską jest estetycznie urządzona, kolorowa i pełna prac plastycznych wykonanych przez czytelników pod jej fachowym okiem. Sama chętnie przyjmuje i przeszczepia na grunt biblioteczny nowinki techniczne – wdrożenie systemu komputerowego ALEPH, a wcześniej MAK odbyło się bez żadnych problemów. Jako pierwsza z filii Koszalińskiej Biblioteki Publicznej dokonała weryfikacji bazy czytelniczej i wdrożyła wypożyczalnię komputerową.

Obsługa użytkowników
Oprócz wypożyczania zbiorów, pomocy przy wyborze lektur, czy udzielania informacji Danuta Krajewska stale rozszerza ofertę dla czytelników od najmłodszych poczynając, a na seniorach kończąc. Zapoczątkowała w Koszalinie organizowanie całonocnych imprez czytelniczych pod hasłem „Noc czarownic w bibliotece”. Organizuje zajęcia dla dzieci, które wakacje czy ferie spędzają w mieście. Propaguje modę na czytanie przez organizowanie akcji „Dorośli czytają dzieciom”
W 2011 roku zorganizowała „Głośne czytanie na tarasie” filii bibliotecznej, wieczory pod tytułem „Podaruj morzu wiersze”, „Z mamą i tatą w świecie baśni Andersena”, czytanie poezji Juliana Tuwima i Jana Brzechwy. W ramach współpracy z koszalińskimi przedszkolami w swojej bibliotece zorganizowała cykl wieczorów poezji i baśni adresowany do przedszkolaków i ich rodziców Z gimnazjalistami założyła teatr „Czarodziejskie pudło króla Bajdura”, w ramach którego powstały przedstawienia gimnazjaliści-przedszkolakom i gimnazjaliści-rodzicom, które były z powodzeniem wielokrotnie prezentowane. W ramach współpracy z Klubem Osiedlowym „Przylesie” zorganizowała spotkania z seniorami pod hasłem „Majowe spotkania z książką”, „Czesław Miłosz i jego poezja”, „A to Polska właśnie” – wieczorki literackie połączone z recytacjami wierszy. Prowadzi też kursy komputerowe dla seniorów, które cieszą wielką popularnością.
W 2011 roku Danuta Krajewska przeprowadziła 121 imprez, w których uczestniczyło 2 458 czytelników.

Promocja biblioteki
Wszystkie działania Danuty Krajewskiej skierowane do czytelników to najlepsza promocja biblioteki którą reprezentuje i zawodu bibliotekarza, który uprawia.

Szkolenia
Danuta Krajewska przeprowadza wiele lekcji bibliotecznych zarówno o tematyce związanej z przysposobieniem bibliotecznym jak i okolicznościowej, dotyczącej różnych świąt i rocznic. Poza tym chętnie dzieli się swoimi umiejętnościami manualnymi. Co roku przed świętami wielkanocnymi w Klubie Osiedlowym „Przylesie” organizuje warsztaty z przygotowania palm. W 2011 roku przeprowadziła ponadto warsztaty dla młodzieży z Technikum Profilowanego z Bonina oraz dla członkiń Koła Gospodyń Wiejskich z Brennej które we wrześniu gościły w ośrodku w Sarbinowie.
Dba tez o podnoszenie własnych kwalifikacji. Dzięki ambicji i własnej aktywności ukończyła studia magisterskie i w 2011 roku otrzymała tytuł magistra pedagogiki.

Cechy osobowościowe
Danuta Krajewska to osoba sumienna (nigdy się nie spóźnia, pracuje dłużej niż osiem godzin dziennie), uczciwa (bez zarzutu), kompetentna (doskonale prowadzi bibliotekę), kreatywna (nieszablonowe pomysły i działania), komunikatywna (łatwo nawiązuje kontakty), zaangażowana (wszystko robi z pasją), odpowiedzialna (zadania realizuje niezawodnie), umiejąca współpracować (zaprzyjaźniona z wielu instytucjami), aktywna (realizuje wciąż nowe i ciągle inne przedsięwzięcia), bezinteresowna (niczego nie robi dla zaszczytów), chętna do działania i pomocy (zaangażowana w wiele większych przedsięwzięć bibliotecznych, pomaga też potrzebującym sąsiadom); powszechnie znana i lubiana, (w środowisku, w którym i na rzecz którego pracuje).


Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP