Polecamy

Maria Marek

Data dodania: 07.05.2012

starszy bibliotekarz, dyrektor Powiatowej i Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Brzesku
wykształcenie: średnie bibliotekarskie
41 lat pracy w bibliotece

Małopolski Bibliotekarz Roku 2011

Zarządzanie biblioteką
Maria Marek jest inicjatorką budowy pierwszego w historii miasta Brzeska obiektu wzniesionego dla instytucji kultury. Dzięki jej wieloletnim staraniom , w lutym 2011 roku przekazany został PiMBP nowo zbudowany, w pełni nowoczesny obiekt Regionalnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego im. Jana Pawła II , o powierzchi 3.500 metrów kwadratowych. To pozwoliło Marii Marek rozszerzyć ofertę dla czytelników i zorganizować w PiMBP dwa nowe działy: Bibliograficzno-informacyjny oraz multimedialny, a przy oddziale dla dzieci Komnatę Bajek. W nowej siedzibie, zapewniającej szeroki dostęp do wiedzy, informacji i kultury, PiMBP stała się miejscem dobrze postrzeganym w środowisku lokalnym i wysoko ocenianym w województwie. Jako wizytówka miasta obiekt RCKB otrzymał tytuł „Najlepsze Przedsięwzięcie Roku w Małopolsce – Lider Małopolski 2011” przyznawany przez Kapitułę Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski.

Modernizacja biblioteki i procesów bibliotecznych
W PiMBP został zainstalowany nowoczesny, w zakresie usług bibliotecznych, system identyfikacji i ochrony zbiorów RFID, który połączony z oprogramowaniem zarządzającym zbiorami bibliotecznymi SOWA2 (format MARC 21), zapewnia wysoką jakość usług bibliotecznych. Czytelnicy mają możliwość zdalnego zamawiania i prolongaty wypożyczonych zbiorów, monitorowania stanu swojego konta w systemie SOWA na stronie internetowej biblioteki. Funkcjonalny budynek zapewnia swobodny dostęp do zbiorów i informacji, niezależnie od rodzaju nośnika. Dział multimedialny, utworzony w 2011 roku oferuje audiobooki, płyty CD, gry komputerowe oraz 20 stanowisk komputerowych z dostępem do internetu. Sala wystawienniczo-odczytowa umożliwia organizację różnorodnych wystaw i spotkań. Budynek posiada klimatyzację i monitoring, jest także przystosowany do potrzeb czytelników niepełnosprawnych. To miejsce bez barier, otwarte dla wszystkich grup społecznych.

Obsługa użytkowników
„Rozczytać maluchy” to jedno z zadań, jakie stawia sobie brzeska biblioteka kierowana przez Marię Marek. Z myślą o nich powstała w 2011 roku Komnata Bajek – miejsce przyjazne dziecku, bezpieczne, pięknie wyposażone, służące edukacji i zabawie. Tu prowadzone są cykliczne zajęcia utworzonego w tym samym czasie Klubu Maluszka. Tu rodzice wraz z dziećmi uczą się i bawią, wspólnie głośno czytają, uczestniczą w organizowanych spotkaniach z pedagogiem, psychologiem, pediatrą, logopedą. Dla starszych czytelników, zwłaszcza zainteresowanych problematyką regionalną, istotne znaczenie miało utworzenie działu bibliograficzno-informacyjnego, który gromadzi materiały dotyczące miasta Brzeska i powiatu brzeskiego, opracowuje regionalną bazę bibliograficzną i współpracując z Warszawskim Ośrodkiem Karta zaczął tworzyć Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej.

Promocja biblioteki
Z inicjatywy Marii Marek została zawiązana gminna koalicja na rzecz rozwoju biblioteki, skupiająca osoby i instytucje zainteresowane promocją brzeskiej książnicy. Biorą w niej udział media, samorządy miejski i powiatowy, Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku, Uniwersytet Trzeciego Wieku, a także placówki szkolne i przedszkolne, firmy, stowarzyszenia, parafie oraz osoby prywatne.
Ważnym elementem promocji biblioteki była w 2011 roku modernizacja strony internetowej oraz umieszczenie profilu książnicy na Facebooku, co daje możliwość szybkiego informowania o organizowanych spotkaniach, podejmowanych akcjach, zakupionych nowościach itp.

Szkolenia
Troska o doskonalenie zawodowe bibliotekarzy to kolejny obszar działalności Marii Marek. W 2011 roku z jej inicjatywy zorganizowano szkolenia dla bibliotekarzy powiatu brzeskiego, na których poruszano zagadnienia bibliotekarskie i literackie.
Udział w PRB, w ramach grantu „Podaj dalej”, pozwolił też w brzeskiej książnicy przeprowadzić cykl czterech szkoleń specjalistycznych dla bibliotekarzy gminy Brzesko i trzech bibliotek partnerskich. Bibliotekarze z Brzeska uczestniczyli również w konferencjach i warsztatach organizowanych przez WBP w Krakowie.

Cechy osobowościowe
Maria Marek to osoba pełna wytrwałości i determinacji, o czym świadczy uwieńczona sukcesem jej wieloletnia batalia o budowę nowej biblioteki w Brzesku. Otwarta na nowoczesne rozwiązania i technologie, kreatywna, kompetentna podejmuje nowe zadania z zaangażowaniem. Umie przy tym stworzyć znakomitą atmosferę w pracy, bo jest osobą przyjaźnie nastawioną do ludzi, pełną empatii i troski o pracowników czy użytkowników biblioteki. Jako człowiek znany w lokalnym środowisku współpracuje z różnymi instytucjami skutecznie promując bibliotekę i książkę.


Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP