Polecamy
Andrzej Buck, Monika Simonjetz, Dawid Kotlarek 35,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

Maria Marek

Data dodania: 07.05.2012

starszy bibliotekarz, dyrektor Powiatowej i Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Brzesku
wykształcenie: średnie bibliotekarskie
41 lat pracy w bibliotece

Małopolski Bibliotekarz Roku 2011

Zarządzanie biblioteką
Maria Marek jest inicjatorką budowy pierwszego w historii miasta Brzeska obiektu wzniesionego dla instytucji kultury. Dzięki jej wieloletnim staraniom , w lutym 2011 roku przekazany został PiMBP nowo zbudowany, w pełni nowoczesny obiekt Regionalnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego im. Jana Pawła II , o powierzchi 3.500 metrów kwadratowych. To pozwoliło Marii Marek rozszerzyć ofertę dla czytelników i zorganizować w PiMBP dwa nowe działy: Bibliograficzno-informacyjny oraz multimedialny, a przy oddziale dla dzieci Komnatę Bajek. W nowej siedzibie, zapewniającej szeroki dostęp do wiedzy, informacji i kultury, PiMBP stała się miejscem dobrze postrzeganym w środowisku lokalnym i wysoko ocenianym w województwie. Jako wizytówka miasta obiekt RCKB otrzymał tytuł „Najlepsze Przedsięwzięcie Roku w Małopolsce – Lider Małopolski 2011” przyznawany przez Kapitułę Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski.

Modernizacja biblioteki i procesów bibliotecznych
W PiMBP został zainstalowany nowoczesny, w zakresie usług bibliotecznych, system identyfikacji i ochrony zbiorów RFID, który połączony z oprogramowaniem zarządzającym zbiorami bibliotecznymi SOWA2 (format MARC 21), zapewnia wysoką jakość usług bibliotecznych. Czytelnicy mają możliwość zdalnego zamawiania i prolongaty wypożyczonych zbiorów, monitorowania stanu swojego konta w systemie SOWA na stronie internetowej biblioteki. Funkcjonalny budynek zapewnia swobodny dostęp do zbiorów i informacji, niezależnie od rodzaju nośnika. Dział multimedialny, utworzony w 2011 roku oferuje audiobooki, płyty CD, gry komputerowe oraz 20 stanowisk komputerowych z dostępem do internetu. Sala wystawienniczo-odczytowa umożliwia organizację różnorodnych wystaw i spotkań. Budynek posiada klimatyzację i monitoring, jest także przystosowany do potrzeb czytelników niepełnosprawnych. To miejsce bez barier, otwarte dla wszystkich grup społecznych.

Obsługa użytkowników
„Rozczytać maluchy” to jedno z zadań, jakie stawia sobie brzeska biblioteka kierowana przez Marię Marek. Z myślą o nich powstała w 2011 roku Komnata Bajek – miejsce przyjazne dziecku, bezpieczne, pięknie wyposażone, służące edukacji i zabawie. Tu prowadzone są cykliczne zajęcia utworzonego w tym samym czasie Klubu Maluszka. Tu rodzice wraz z dziećmi uczą się i bawią, wspólnie głośno czytają, uczestniczą w organizowanych spotkaniach z pedagogiem, psychologiem, pediatrą, logopedą. Dla starszych czytelników, zwłaszcza zainteresowanych problematyką regionalną, istotne znaczenie miało utworzenie działu bibliograficzno-informacyjnego, który gromadzi materiały dotyczące miasta Brzeska i powiatu brzeskiego, opracowuje regionalną bazę bibliograficzną i współpracując z Warszawskim Ośrodkiem Karta zaczął tworzyć Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej.

Promocja biblioteki
Z inicjatywy Marii Marek została zawiązana gminna koalicja na rzecz rozwoju biblioteki, skupiająca osoby i instytucje zainteresowane promocją brzeskiej książnicy. Biorą w niej udział media, samorządy miejski i powiatowy, Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku, Uniwersytet Trzeciego Wieku, a także placówki szkolne i przedszkolne, firmy, stowarzyszenia, parafie oraz osoby prywatne.
Ważnym elementem promocji biblioteki była w 2011 roku modernizacja strony internetowej oraz umieszczenie profilu książnicy na Facebooku, co daje możliwość szybkiego informowania o organizowanych spotkaniach, podejmowanych akcjach, zakupionych nowościach itp.

Szkolenia
Troska o doskonalenie zawodowe bibliotekarzy to kolejny obszar działalności Marii Marek. W 2011 roku z jej inicjatywy zorganizowano szkolenia dla bibliotekarzy powiatu brzeskiego, na których poruszano zagadnienia bibliotekarskie i literackie.
Udział w PRB, w ramach grantu „Podaj dalej”, pozwolił też w brzeskiej książnicy przeprowadzić cykl czterech szkoleń specjalistycznych dla bibliotekarzy gminy Brzesko i trzech bibliotek partnerskich. Bibliotekarze z Brzeska uczestniczyli również w konferencjach i warsztatach organizowanych przez WBP w Krakowie.

Cechy osobowościowe
Maria Marek to osoba pełna wytrwałości i determinacji, o czym świadczy uwieńczona sukcesem jej wieloletnia batalia o budowę nowej biblioteki w Brzesku. Otwarta na nowoczesne rozwiązania i technologie, kreatywna, kompetentna podejmuje nowe zadania z zaangażowaniem. Umie przy tym stworzyć znakomitą atmosferę w pracy, bo jest osobą przyjaźnie nastawioną do ludzi, pełną empatii i troski o pracowników czy użytkowników biblioteki. Jako człowiek znany w lokalnym środowisku współpracuje z różnymi instytucjami skutecznie promując bibliotekę i książkę.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP