Polecamy
14,50 PLN

Koronawirus opanował cały świat. Również Polska się z nim zmaga. Czy koronawirus może być... więcej >

Halina Radoła

Data dodania: 07.05.2012

starszy kustosz, instruktor powiatowy Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Gostyniu
wykształcenie: wyższe bibliotekarskie
32 lat pracy w bibliotece

Wielkopolski Bibliotekarz Roku 2011

Zarządzanie biblioteką
Jako instruktor powiatowy utrzymuje stały kontakt z placówkami gminnymi i filiami bibliotecznymi, udzielając porad i konsultacji merytorycznych dotyczących przepisów prawnych, sprawozdawczości, działalności kulturalno-edukacyjnej. W macierzystej bibliotece uczestniczy w pracach zespołu do pozyskiwania funduszy ministerialnych. Często reprezentuje bibliotekę na różnego rodzaju konferencjach oraz uroczystościach ogólnopolskich i wojewódzkich.
Halina Radoła prowadzi aktywną współpracę z instytucjami kultury, w tym bardzo często z muzeum, biblioteką pedagogiczną, szkołami oraz różnymi organizacjami społecznymi z terenu miasta, gminy i powiatu gostyńskiego. Angażuje się również w działalność Towarzystwa Przyjaciół Gostyńskiej Biblioteki Publicznej i Gostyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Obsługa użytkowników
Działalność instruktażowa Haliny Radoły na rzecz bibliotek w powiecie, a także liczne spotkania autorskie organizowane przez nią w bibliotekach, szkołach i innych instytucjach przyczyniają się do rozwoju czytelnictwa. W 2011 roku w bibliotekach powiatu zorganizowała spektakle dla przedszkolaków W ramach współpracy ze szkołami tworzy teksty dyktand na konkursy między gimnazjalne, przeprowadza spotkania o tematyce europejskiej. Wspólnie ze Środowiskowym Domem Samopomocy organizuje prelekcje i wykłady dla ludzi starszych i niepełnosprawnych. Wieloletnie hobby, jakim jest międzynarodowy język esperanto i związane z tym podróże (jest członkiem Światowego Związku Esperantystów) wykorzystuje również w pracy zawodowej. Przygotowuje prezentacje z wypraw, np. o Kubie, Brazylii i organizuje bezpłatne pokazy w bibliotekach, szkołach i innych instytucjach. W 2011 roku przygotowała i przeprowadziła ich dwanaście dla 584 osób.
Aktywnie uczestniczy w przygotowaniu wspólnych inicjatywach bibliotecznych, takich jak: spotkania z twórcami, podróżnikami, promocje książek, konkursy czytelnicze, prelekcje, wystawy, itp . Bywa aktywnym uczestnikiem niektórych przedsięwzięć (np. w „Gostyńskiej Nocy z historią”, przebrana w strój średniowieczny, czytała bajki dzieciom i dorosłym) .

Promocja biblioteki
Współpracuje przy tworzeniu strony internetowej biblioteki www.biblioteka.gostyn.pl zamieszczając na niej materiały i artykuły promujące działalność biblioteki wśród społeczności lokalnej. Informacje przesyła również do wydziałów promocji w urzędzie miejskim i powiatowym. Angażuje się w działalność wydawniczą biblioteki, uczestnicząc w pracach redakcyjnych. W roku 2011 ukazała się wydana wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Gostyńskiej Biblioteki Publicznej publikacja „Gostyńskie strofy i obrazy – oni żyją i tworzą wśród nas”, będącą pokłosiem powiatowego konkursu literacko-fotograficzno-plastycznego pod tym samym tytułem.

Szkolenia
Halina Radoła chętnie uczestniczy w różnych formach doskonalenia zawodowego, np. szkoleniach w ramach programu Biblioteka+, w warsztatach komunikacji interpersonalnej, marketingu w bibliotece, pozyskiwania funduszy pozarządowych, informacji europejskiej. Ukończyła kursy biblioterapii I, II i III stopnia, a uzyskane umiejętności wykorzystuje, tworząc scenariusze do własnych bajek i przeprowadzając zajęcia z elementami biblioterapii dla dzieci w bibliotekach powiatu. Swoją wiedzę i doświadczenie zawodowe przekazuje bibliotekarzom na konferencjach powiatowych oraz w placówkach gminnych. Nawiązuje też kontakty z bibliotekami różnych sieci i organizuje seminaria wyjazdowe dla bibliotekarzy powiatu gostyńskiego w ramach cyklu „Poznajemy biblioteki Wielkopolski”. Organizuje również spotkania dla bibliotekarzy odwiedzających gostyńską placówkę. W 2011 roku gościła bibliotekarzy powiatu ostrzeszowskiego.

Publikacje
Systematycznie publikuje w czasopismach regionalnych . Teksty na temat działalności BPMiG w Gostyniu. prezentuje w „Panoramie Wielkopolskiej Kultury”, „Poradniku Bibliograficzno-Metodycznym”, „Nowej Gazecie Gostyńskiej”, a także na portalach internetowych www.powiat.gostyn.pl oraz www.gostyn24.pl.
Jest też autorką bajek terapeutycznych/relaksacyjnych zamieszczonych w książkach: „Bajki terapeutyczne”, „Bajki psychooedukacyjne”, „Bajki relaksacyjne” wydanych przez WBP i CAK w Poznaniu. Za bajkę „Czarnulek” została wyróżniona w konkursie organizowanym przez te instytucje.

Cechy osobowościowe
Halina Radoła jest osobą bardzo komunikatywną, otwartą, życzliwą, koleżeńską i kreatywną. Nie boi się zmian i chętnie podejmuje nowe wyzwania. Potrafi z uporem dążyć do celui bezinteresownie dzielić się z innymi wiedzą. Cechuje ją empatia, wczuwa się w sytuacje innych ludzi. Chętnie służy radą i pomocą osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym. Organizuje dla nich różnorodne imprezy kulturalno-oświatowe. Lubi kontakt z dziećmi i prowadzi dla nich zajęcia z elementami biblioterapii, które pomagają im pokonywać różnego rodzaju lęki i obawy.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP