Polecamy

Leszek Szafrańśki

26,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

Anna Skubisz-Szymanowska

Data dodania: 07.05.2012

starszy kustosz, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu
wykształcenie: wyższe (filologia polska)
30 lat pracy w bibliotece

Mazowiecki Bibliotekarz Roku 2011

Zarządzanie biblioteką
Anna Skubisz-Szymanowska dba, aby podległe jej biblioteki były nowoczesne i spełniały obowiązujące standardy Toteż stara się na ten cel zdobywać dodatkowe środki. W 2011 roku była to kwota ponad 310 tys. zł uzyskana z czterech źródeł (w tym także od sponsorów prywatnych) na digitalizację zbiorów, rozszerzenie oferty internetowej, zakup nowości, wydawanie „Miesięcznika Prowincjonalnego” oraz promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Wymienione zadania to dowód dbałości o wielokierunkowy rozwój radomskich bibliotek. Służy temu także współpraca Anny Skubisz-Szymanowskiej z wieloma instytucjami takimi jak: Radomskie Towarzystwo Naukowe, Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, IPN – Delegatura w Radomiu, Politechnika Radomska, radomskie szkoły, a także z lokalnymi władzami.

Modernizacja biblioteki i procesów bibliotecznych
Z jej inicjatywy, w 2011 roku wyremontowano filię miejską nr 4, wyposażając ją w nowe funkcjonalne meble, a następnie, we wrześniu ubiegłego roku udostępniono tam mieszkańcom Radomia kolejną, bezpłatną czytelnię internetową. (Od kilku lat Anna Skubisz-Szymanowska rozwija tę formę edukacji obecnie jest 14 czytelń dysponujących 44 stanowiskami komputerowymi).
Od 2011 roku MBP w Radomiu uczestniczy jako partner w projekcie Termomodernizacja budynku biblioteki publicznej w Radomiu wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne oraz dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. W ramach tego projektu remontowany jest zabytkowy budynek mieszczący dwie filie MBP: nr 6 i nr 8. Wydatek (ponad 1,3 mln zł) współfinansuje Unia Europejska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-13.
Z środków pozyskanych na digitalizację utworzono nowoczesną pracownię digitalizacji, wyposażoną w sprzęt umożliwiający skanowanie ,opracowanie i archiwizację dokumentów.

Obsługa użytkowników
Anna Skubisz-Szymanowska dba, aby oferta biblioteki była atrakcyjna. Inspiruje i nadzoruje różnego rodzaju działania promujące literaturę oraz szeroko rozumianą kulturę. W 2011 roku pod jej kierunkiem odbyły się m.in.:

  • 34. Radomska Wiosna Literacka, na którą złożyły się 22 spotkania, w tym 19 autorskich.
  • X Jesienna Akademia Literatury pod hasłem „Tropem Miłosza”. Towarzyszyła jej wystawa „Tak mało powiedziałem”, którą chętnie odwiedzały wycieczki szkolne. Podsumowaniem wydarzenia jest publikacja zawierająca teksty wygłoszonych wykładów.
  • VI Otwarty konkurs o tytuł Radomskiego Mistrza Polskiej Ortografii . Dyktando pod patronatem Rady Języka Polskiego przy PAN napisał prof. Andrzej Markowski.
  • III Radomskie Targi Wydawnictw Regionalnych, w których wzięło udział 23 wystawców. Targom towarzyszyły spotkania autorskie promujące najciekawsze publikacje.
  • Wystawy cyklicznie organizowane w czterech galeriach (34 wystawy, w tym 10 wernisaży).
  • Imprezy adresowane do dzieci i młodzieży m.in.: „Zima w Bibliotece”, kampania „Cała Polska czyta dzieciom”, „Lato w Bibliotece”, „Noc z Andersenem”, „Światowy Dzień Pluszowego Misia”, Młodzieżowa Akademia Kultury MAK 2011 ( 22. edycja jako konkurs i dla dzieci i młodzieży na recenzję książki. Nadesłano 121 prac).

Kontynuowana jest wprowadzona przez nią w 2006 roku usługa „Książka na telefon”, polegająca na dostarczaniu książek bezpośrednio do domów osobom starszym, niepełnosprawnym i chorym.

Promocja biblioteki
Anna Skubisz-Szymanowska dba o dobry wizerunek biblioteki w środowisku poprzez częste kontakty z lokalnymi mediami. W 2011 roku udzieliła wywiadów: w Telewizji „DAMI”, stacjach radiowych: Rekord, Eska, Plus Radom oraz w lokalnej prasie: „Echo Dnia”, „Gazeta Wyborcza” (dodatek radomski), „Tygodnik Radomski” i „7 Dni”. Promuje tez zawód bibliotekarza organizując corocznie wspólnie z Oddziałem SBP Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Podczas uroczystego spotkania, 10 maja 2011 roku wygłosiła referat przedstawiający stan i osiągnięcia radomskiego bibliotekarstwa.

Szkolenia
W swoich działaniach duży nacisk kładzie na dokształcanie zawodowe bibliotekarzy. W 2011 roku, w siedzibie MBP, odbyły się z jej inicjatywy szkolenia dotyczące uzyskiwania dotacji, nowych form pracy z dziećmi oraz systemów bibliotecznych: MAK+ i MATEUSZ.
Wykazuje też dużą troskę o rozwój zawodowy podwładnych, regularnie kierując ich na szkolenia, warsztaty i ooólnopolskie konferencje branżowe. Pracownicy MBP w 2011 roku brali udział m.in. w warsztatach na temat języków informacyjno-wyszukiwawczych; spotkaniu Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej przy ZG SBP; VI Forum Młodych Bibliotekarzy; konferencjach na temat. ochrony NZB; polskich bibliotek cyfrowych, cyfryzacji w kulturze.

Publikacje
Dba o działalność wydawniczą biblioteki i stara się ją rozwijać przez wydawanie publikacji propagujących wiedzę o mieście i regionie. Bierze w tym bezpośredni udział. Jest redaktorem naczelnym „Miesięcznika Prowincjonalnego” i „Bibliotekarza Radomskiego”. Prócz tego, w 2011 roku z jej inicjatywy radomska książnica wydała publikację pod tytułem. „Ich ślady. Kobiety w historii Radomia” (którą także redagowała) oraz czwarty tom bibliografii „Czerwiec ’76” i książkę Zbigniewa Lechowicza „Dzieje ziemi radomskiej w średniowieczu”.

Cechy osobowościowe
Anna Skubisz-Szymanowska odznacza się profesjonalizmem i zaangażowaniem w realizacji powierzonych jej zadań. Jest otwarta na nowe technologie, skuteczna zarówno w pozyskiwaniu środków na te cele jak i przy ich wdrażaniu. Najlepszy dowód to utworzenie w 2009 roku Radomskiej Biblioteki Cyfrowej., pierwszej tego typu inicjatywy wśród bibliotek publicznych Mazowsza, zawierającej dziś około 9 tysięcy publikacji. Poza tym jest kreatywna w kształtowaniu oferty dla czytelników i działalności wydawniczej biblioteki. Konsekwentnie dąży, aby MBP w Radomiu w pełni zaspokajała potrzeby informacyjne, edukacyjne, kulturalne lokalnej społeczności.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP