Polecamy
35,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

Teresa Zawalna

Data dodania: 07.05.2012

starszy kustosz, dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Sulechów
wykształcenie: wyższe bibliotekarskie
28 lat pracy w bibliotece

Lubuski Bibliotekarz Roku 2011

Zarządzanie biblioteką
Teresa Zawalna doskonale zarządza sulechowską biblioteką i jej pięcioma filiami wiejskimi. W efekcie biblioteka to nowoczesna placówka, wyposażona zarówno w bogaty księgozbiór jak i sprzęt komputerowy. Aby ten stan utrzymać, a ofertę dla czytelników uczynić atrakcyjną Teresa Zawalna kładzie duży nacisk na współpracę z sulechowskimi włodarzami, biblioteką Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, bibliotekami szkolnymi i publicznymi w regionie, miejskimi szkołami i przedszkolami, Domem Kultury, Uniwersytetem Trzeciego Wieku oraz innymi organizacjami i stowarzyszeniami. Stara się także wykorzystywać szanse jakie w tym zakresie stwarzają bibliotekom programy i granty zewnętrzne.

Modernizacja biblioteki i procesów bibliotecznych
Dzięki inicjatywie Teresy Zawalnej BP Gminy Sulechów przystąpiła do Programu Rozwoju Bibliotek jako biblioteka wiodąca, angażując biblioteki z Kargowej, Sławy i Zawady jako biblioteki partnerskie. Projekt ten wzbogacił placówki w nowoczesny sprzęt komputerowy (komputery, laptopy, skanery, drukarki, aparaty fotograficzne, urządzenia wielofunkcyjne).
W 2011 roku dzięki zabiegom Teresy Zawalnej w ramach konkursu grantowego „Aktywna Biblioteka” zakupiono zestaw komputerowy i urządzenie wielofunkcyjne do działu pedagogicznego nowo utworzonego na bazie zlikwidowanej Biblioteki Pedagogicznej. Ponadto dokupiono licencję na użytkowanie systemu MARC 21 dla dwóch kolejnych użytkowników (łącznie dostęp dla czterech użytkowników).
Dzięki jej zaangażowaniu do końca 2011 roku wprowadzono 73 procent zbiorów do bazy katalogowej, co pozwoliło od stycznia 2012 roku uruchomić na oddziale dla dorosłych elektroniczny system wypożyczeń. Strona internetowa biblioteki umożliwia czytelnikom dostęp do katalogu elektronicznego OPAC. Ponadto w ramach programu „Akademia Orange dla Bibliotek” sulechowska biblioteka otrzymała dotację finansową na popularyzację i zwiększenie wykorzystania internetu przez pracowników i użytkowników biblioteki.
Teresa Zawalna jest też pomysłodawcą utworzenia Bajkowego Kącika Maluszka gdzie najmłodsi czytelnicy mogą spędzić czas oczekując na wybierających książki rodziców.

Obsługa użytkowników
Dzięki jej staraniom w Sulechowie odbywają się cykliczne imprezy, m.in.: „Spotkania z książką dla najmłodszych”, „Sulechowski Tydzień Literacki”, „Ferionady”, spotkania autorskie z psychologiem, posłami, twórcami literatury dla dzieci i młodzieży, wykłady dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz kiermasze książek i loterie fantowe w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
W maju 2011 roku odbył się plenerowy „Piknik z literaturą” zorganizowany we współpracy z Komendą Hufca Babimojsko-Sulechowskiego. We wrześniu natomiast, w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa zorganizowano wspólnie z Sulechowskim Towarzystwem Historycznym cykl spotkań na temat historii i zabytków Sulechowa.

Szkolenia
W 2011 roku w ramach Programu Rozwoju Bibliotek z inicjatywy Teresy Zawalnej odbyły się: trzy szkolenia dla bibliotekarzy pod tytułem: „Organizacja imprez plenerowych”, „Porozmawiajmy o bibliotece – wymiana praktycznych doświadczeń” oraz „Organizacja zajęć wakacyjnych” z udziałem przedstawicieli bibliotek partnerskich, bibliotekarzy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie oraz bibliotekarzy szkolnych. W czasie konferencji dla bibliotekarzy podsumowującej I rundę PRB Teresa Zawalna przedstawiła prezentację multimedialną dotyczącą działalności biblioteki sulechowskiej oraz jej udziału w programie.

Cechy osobowościowe
Teresa Zawalna jest osobą kreatywną, ambitną zawodowo, odznaczającą się silną wolą i otwartością na nowe wyzwania. Jest doskonałym organizatorem, umiejętnie kieruje zespołem pracowników. Znana i ceniona wśród mieszkańców Sulechowa za swoją aktywność społeczną i zawodową oraz rzetelną pracę. Obecna podczas wszystkich wydarzeń kulturalnych angażuje się też w ich przygotowanie. Jej kultura osobista, otwartość i serdeczność sprawiają, że jest bardzo lubiana w swoim środowisku.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP