Polecamy
Bogumiła Staniów 20,00 PLN 38,00 PLN

Dla powodzenia książki popularnonaukowej potrzebny jest ogólny wysiłek autora,  wydawcy,... więcej >

Małgorzata Zińczuk

Data dodania: 07.05.2012

starszy kustosz, kierownik Działu Udostępniania Zbiorów i Informacji Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie
wykształcenie: wyższe (pedagogika)
oraz studia podyplomowe (bibliotekoznawstwo)
30 lat pracy w bibliotece

Lubelski Bibliotekarz Roku 2011

Zarządzanie biblioteką
Gmina Miejska Włodawa realizuje wart około. 4,5 mln złotych projekt: „Poprawa dostępności do zasobów Miejskiej Biblioteki Publicznej dla mieszkańców Włodawy”.
Małgorzata Zińczuk brała udział zarówno w przygotowaniu tego projektu jak i przy jego realizacji. Odbywała konsultacje z koordynatorami z Urzędu Miejskiego i przedstawicielami wykonawcy. Przygotowywała propozycje dotyczące rozmieszczenia i funkcjonalności pomieszczeń bibliotecznych oraz wyposażenia w sprzęt biblioteczny, komputerowy, elektroniczno-techniczny i gospodarczy. Po rozpoczęciu remontu zajęła się przeprowadzką biblioteki do pomieszczeń zastępczych. Dzięki dobrej organizacji placówka była nieczynna tylko przez trzy tygodnie, a osobiste kontakty Małgorzaty Zińczuk sprawiły, że przy pakowaniu i transporcie książek biblioteka nie poniosła dodatkowych kosztów (korzystano z nieodpłatnych usług wolontariatu młodzieżowego, Zakładu Karnego, MP Gospodarki Komunalnej).
Umiejętność współpracy z ludźmi i instytucjami to jeden z atutów Małgorzaty Zińczuk, a lista placówek jest długa i obejmuje instytucje kultury i nauki, organizacje i stowarzyszenia oraz władze, zarówno w powiecie włodawskim, jak i w regionie lubelskim. Ułatwia to realizacje wielu przedsięwzięć.

Obsługa użytkowników
Małgorzata Zińczuk jest pomysłodawcą i moderatorem wielu akcji i cykli edukacyjno-kulturalnych realizowanych przez włodawską bibliotekę wspólnie z różnymi instytucjami takimi jak: szkoły powiatu włodawskiego, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Włodawskiej, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Stowarzyszenie Twórców Kultury Nadbużańskiej, Instytut Filologii Słowiańskiej UMCS w Lublinie, Stowarzyszenie Panorama Kultur, Ośrodek Brama Grodzka Teatr NN w Lublinie. Wiele z tych działań weszło na stałe do kalendarza dorocznych imprez kulturalnych miasta i powiatu włodawskiego oraz województwa lubelskiego. W 2011 roku Małgorzata Zińczuk współorganizowała: Powiatowy Festiwal Twórczości Dziecięcej” (XI edycja) oraz Powiatowy Konkurs Czytelniczy dla Młodzieży”(VIII edycja ), Powiatowy Konkurs Czytelniczy dla Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku (IX edycja) , Sympozjum Polsko-Ukraińskie „Wołyń – Podlasie. Religia, Kultura, Historia, Język” w ramach Słowiańskich Spotkań Literackich, czy też program „Tu czytamy. Dyskusyjne Kluby Książki”. Różnorodność inicjatyw i ich wysoki poziom to jeden z najlepszych sposobów promocji biblioteki i jej zbiorów. Natomiast ich powiększeniu służyło nieodpłatne pozyskiwanie publikacji książkowych od Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS, Ośrodka Brama Grodzka Teatr NN, oraz Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie jak też przygotowanie i obsługa stoiska kiermaszowego pod hasłem „Złotóweczka za książeczkę – tak wzbogacisz biblioteczkę” na Festiwalu Trzech Kultur (uzyskaną kwotę 1 500 zł przeznaczono na zakup nowości).

Promocja biblioteki
Małgorzata Zińczuk promuje włodawską bibliotekę i jej osiągnięcia na stronie internetowej, w lokalnych mediach – „Twoim Radiu Włodawa”, chełmskim „Radiu Bon Ton”, w prasie: „Super Tygodniu Chełmskim” i „Nowym Tygodniu”, na posiedzeniach Komisji Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego Rady Miejskiej, na lokalnych konferencjach i szkoleniach, a także wykorzystując kontakty osobiste z różnymi instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami.

Szkolenia
Małgorzata Zińczuk systematycznie poszerza zakres swojej wiedzy i umiejętności. Aktywnie uczestniczy w szkoleniach organizowanych przez WBP im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Zabiega też o doskonalenie zawodowe pracowników. W 2011 roku współorganizowała sześć szkoleń dla bibliotekarzy z powiatu włodawskiego. Prowadziła też zajęcia na szkoleniach. Ponadto zorganizowała pobyt bibliotekarzy z powiatu lubelskiego na Ziemi Włodawskiej podczas szkolenia wyjazdowego.

Cechy osobowościowe
Małgorzata Zińczuk jest osobą kompetentną, komunikatywną i kreatywną. Dzięki jej pomysłom oraz przedsiębiorczości udało się pozyskać dodatkowe fundusze na edukacyjną działalność włodawskiej biblioteki. Potrafi dzielić się z innymi swoja wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem. Cechuje ją łatwość nawiązywania kontaktów. Ceniona przez współpracowników nie boi się nowych wyzwań i konsekwentnie dąży do wytyczonych celów. To dzięki Niej MBP we Włodawie cieszy się niekwestionowanym uznaniem władz samorządowych i mieszkańców. Jako osoba o duszy społecznika potrafi aktywnie angażować do wspólnych działań społeczność miasta. Jej inwencja twórcza i zaangażowanie sprzyja budowie idei biblioteki przyjaznej czytelnikom oraz integracji i aktywizacji całego środowiska bibliotekarskiego.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP