Polecamy

Wystawa „Przedwojenne jasielskie gimnazja”

Autor: Biblioteka: Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle Województwo: podkarpackie
Data dodania: 08.05.2012

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle zaprasza na wystawę „Przedwojenne jasielskie gimnazja” z cyklu - Ocalić od zapomnienia.  Wystawa prezentuje historię dwóch jasielskich gimnazjów: Państwowego Gimnazjum im. Króla Stanisława Leszczyńskiego i Prywatnego Gimnazjum Żeńskiego im. Błogosławionej Jolanty do roku 1939.

Na wystawie  prezentowane są archiwalne zdjęcia i materiały pochodzące ze zbiorów I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle, Muzeum Regionalnego w Jaśle i osób prywatnych. Są to m.in. pamiątkowe fotografie uczennic Gimnazjum Żeńskiego, zdjęcia klasowe uczniów wraz z profesorami, tableau absolwentów, fotografie ze wspólnych zabaw i wycieczek, kopie  świadectw i dyplomów oraz wydawanych wówczas gazetek „Młody Geograf” i „Jasielskie Bzdury”. Przedstawione zostały sylwetki  kadry nauczycielskiej obu szkół. Niezwykle żywym urozmaiceniem są barwne wspomnienia byłych uczennic i uczniów z lat szkolnych.

Na rozległym obszarze Galicji między Nowym Sączem, Tarnowem a Samborem, Jasło stało się pierwszym miastem, w którym w 1868 r. utworzono gimnazjum dzięki staraniom burmistrza Antoniego Koralewskiego i okolicznej szlachty. Utworzenie C.K. Gimnazjum  było  jednym  z  najważniejszych   wydarzeń  w historii  miasta drugiej połowy XIX w. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 r. usunięto z nazwy szkoły litery C.K. i nadano oficjalną nazwę Państwowe Gimnazjum im. Króla Stanisława Leszczyńskiego. W 1909 r., dzięki zaangażowaniu grupy profesorów, utworzone zostało Prywatne Gimnazjum Żeńskie im. Błogosławionej Jolanty. Niestety gimnazjum zburzone w czasie wojny nie zostało reaktywowane a dziewczęta podjęły naukę w Gimnazjum i Liceum im. Króla St. Leszczyńskiego. Przedwojenny okres działalności szkół to przede wszystkim wysiłek włożony w organizację nauczania, kształtowania klimatu wychowawczego i edukacji patriotycznej.  Klimat  ten  tworzyli  wybitni profesorowie, weterani  powstania styczniowego

 i walk  o  niepodległość Polski.  Hasło zawarte w akcie poświęcenia: „Bogu na chwałę a Ojczyźnie na pożytek”, stało się podstawowym kierunkiem pracy dydaktyczno-wychowawczej, konsekwentnie realizowanym w latach zaborów i w okresie międzywojennym.

Organizatorzy dziękują Muzeum Regionalnemu w Jaśle, I Liceum Ogólnokształcącemu w Jaśle oraz osobom prywatnym za udostępnienie materiałów prezentowanych na wystawie.

Wystawę można obejrzeć od 8 maja do 29 czerwca 2012 r. w holu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle, ul. Kołłątaja 1.Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP