Polecamy
Renata Ciesielska-Kruczek 26,00 PLN 38,00 PLN

Autorka publikacji zachęca wszystkich czytelników, naukowców, bibliotekarzy, zapalonych globtroterów,... więcej >

Wystawa „Przedwojenne jasielskie gimnazja”

Autor: Biblioteka: Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle Województwo: podkarpackie
Data dodania: 08.05.2012

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle zaprasza na wystawę „Przedwojenne jasielskie gimnazja” z cyklu - Ocalić od zapomnienia.  Wystawa prezentuje historię dwóch jasielskich gimnazjów: Państwowego Gimnazjum im. Króla Stanisława Leszczyńskiego i Prywatnego Gimnazjum Żeńskiego im. Błogosławionej Jolanty do roku 1939.

Na wystawie  prezentowane są archiwalne zdjęcia i materiały pochodzące ze zbiorów I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle, Muzeum Regionalnego w Jaśle i osób prywatnych. Są to m.in. pamiątkowe fotografie uczennic Gimnazjum Żeńskiego, zdjęcia klasowe uczniów wraz z profesorami, tableau absolwentów, fotografie ze wspólnych zabaw i wycieczek, kopie  świadectw i dyplomów oraz wydawanych wówczas gazetek „Młody Geograf” i „Jasielskie Bzdury”. Przedstawione zostały sylwetki  kadry nauczycielskiej obu szkół. Niezwykle żywym urozmaiceniem są barwne wspomnienia byłych uczennic i uczniów z lat szkolnych.

Na rozległym obszarze Galicji między Nowym Sączem, Tarnowem a Samborem, Jasło stało się pierwszym miastem, w którym w 1868 r. utworzono gimnazjum dzięki staraniom burmistrza Antoniego Koralewskiego i okolicznej szlachty. Utworzenie C.K. Gimnazjum  było  jednym  z  najważniejszych   wydarzeń  w historii  miasta drugiej połowy XIX w. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 r. usunięto z nazwy szkoły litery C.K. i nadano oficjalną nazwę Państwowe Gimnazjum im. Króla Stanisława Leszczyńskiego. W 1909 r., dzięki zaangażowaniu grupy profesorów, utworzone zostało Prywatne Gimnazjum Żeńskie im. Błogosławionej Jolanty. Niestety gimnazjum zburzone w czasie wojny nie zostało reaktywowane a dziewczęta podjęły naukę w Gimnazjum i Liceum im. Króla St. Leszczyńskiego. Przedwojenny okres działalności szkół to przede wszystkim wysiłek włożony w organizację nauczania, kształtowania klimatu wychowawczego i edukacji patriotycznej.  Klimat  ten  tworzyli  wybitni profesorowie, weterani  powstania styczniowego

 i walk  o  niepodległość Polski.  Hasło zawarte w akcie poświęcenia: „Bogu na chwałę a Ojczyźnie na pożytek”, stało się podstawowym kierunkiem pracy dydaktyczno-wychowawczej, konsekwentnie realizowanym w latach zaborów i w okresie międzywojennym.

Organizatorzy dziękują Muzeum Regionalnemu w Jaśle, I Liceum Ogólnokształcącemu w Jaśle oraz osobom prywatnym za udostępnienie materiałów prezentowanych na wystawie.

Wystawę można obejrzeć od 8 maja do 29 czerwca 2012 r. w holu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle, ul. Kołłątaja 1.Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP